ข่าวกิจกรรม 60


กิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560

posted Nov 26, 2017, 5:09 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Nov 26, 2017, 8:40 PM ]

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ.สพม. เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมในพิธีเปิด

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

posted Nov 22, 2017, 12:22 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

posted Nov 22, 2017, 12:16 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายณัฐพล  ทองไหล (นายก อบต.เตาปูน) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคมเป็นประธานการประชุม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต

posted Nov 9, 2017, 2:57 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต และเป็นตัวแทนฯไปแข่งขันในระดับภาพที่จังหวัดกำแพงเพชร

มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี ใจเอื้อ"

posted Nov 9, 2017, 2:50 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Nov 9, 2017, 2:50 PM ]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 20 ทุน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณ "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แนะนำครูใหม่

posted Nov 9, 2017, 2:44 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสองพิทยาคมยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2 ท่านคือตำแหน่ง พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ(วิชาการ)

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

posted Oct 23, 2017, 1:57 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 23, 2017, 1:57 AM ]

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ม.5

posted Oct 21, 2017, 10:12 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 21, 2017, 10:17 PM ]

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย
ภาพเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ม.1/1 และ4/1

posted Oct 11, 2017, 12:04 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2560 งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษให้กับห้องเรียนพิเศษ ม.1/1 และ 4/1 ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์แมลงสยาม, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม และเข้าค่ายปฏิบัติการในห้องแลบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ม.3

posted Oct 10, 2017, 11:53 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 21, 2017, 10:11 PM ]

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดพะเยา
ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 84