ข่าวกิจกรรม 60


ประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

posted Apr 18, 2018, 9:58 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมทำการประเมินการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างของโรงเรียน

ต้อนรับครูใหม่

posted Apr 18, 2018, 9:33 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยาในโอกาสมาส่งคุณครูประพิมพร  สันวงศ์ คุณครูคณิตศาสตร์คนใหม่ของโรงเรียนสองพิทยาคม

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร

posted Apr 18, 2018, 9:28 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 19 มีนาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร

แสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

posted Apr 18, 2018, 8:40 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน ที่มาช่วยปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2561

posted Apr 18, 2018, 8:29 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกันประชุมปรึกษาหารือและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเล็กและห้องโสตทัศนศึกษา2

มอบรางวัลแข่งขันกีฬา ม.3

posted Apr 18, 2018, 8:24 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนชั้น ม.3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 "เพชรภุมรินทร์ 43"

posted Mar 1, 2018, 6:41 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 "เพชรภุมรินทร์ 43" ให้กับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการถวายผ้าป่าของนักเรียนด้วย

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

posted Feb 27, 2018, 6:16 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ, คนดีศรีเทา-ชมพู และการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ สืบสานตำนานลิลิตพระลอ

ชนะเลิศการแข่งขันกลองปู่จา

posted Feb 27, 2018, 6:10 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศึกกลองปู่จา ณ วัดพระธาตุช่อฉฮพระอารามหลวง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

ฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2

posted Feb 27, 2018, 6:04 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หน่วยฝึก นศท.มทบ.35

1-10 of 136