เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

posted Jan 9, 2017, 2:32 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 17, 2017, 10:50 PM ]
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนสองพิทยาคมเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) จำนวน ๑ หลัง
วันที่ลงประกาศร่างฯ       ๙ มกราคม ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

Comments