ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home


Showing posts 1 - 5 of 32. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • ศึกษาดูงาน SCQA ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการประเมิน SCQA ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ...
  Posted Jul 20, 2017, 12:24 AM by Pranee Songpittayakom
 • มอบทุนของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สถาบันปัญญาภิวัฒน์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 20, 2017, 12:14 AM by Pranee Songpittayakom
 • โครงการ 3 ม วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ได้จัดโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน ม ...
  Posted Jul 19, 2017, 11:24 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรม PLC ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากิจกรรม PLC ณ โรงเรียนวิไลเกียรต ...
  Posted Jul 19, 2017, 11:20 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรอง และเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน SCQA วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรอง และเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ตามเกณฑ์รางวัล SCQAภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 11, 2017, 7:54 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 28. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

สถิตินักเรียน สัปดาห์1-11 ภาคเรียน1-2560

ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม