ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไมค์ทองคำ7
  นายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ 7 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านเข้ารอบได้คะแนน 3 ผ่านจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน

  ไมค์ทองคำ7_01.mp4


  Posted Jun 7, 2018, 10:12 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560
  การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้
      "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
      "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ยุวชนประกันภัย 2560  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียน 1-2561
  กลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ดังตารางสอบที่แนบหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ
  Posted Jul 5, 2018, 8:33 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ตารางสอน-เรียน ภาคเรียน 1-2561


  Posted Jun 10, 2018, 4:15 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • โครงการ เยาวชนจิตอาสา เด็กดีสร้างได้
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสองร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนจิตอาสา เด็กดีสร้างได้" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสองพิทยาคม โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือการอบรมให้ความรู้โดยพระวิทยากร ณ หอประชุม และอบรมแกนนำอาสาจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3
  Posted Jul 8, 2018, 9:36 PM by Pranee Songpittayakom
 • พิธีสวนสนาม ประจำปี 2561
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
  Posted Jul 8, 2018, 9:30 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่บริเวณสนามหน้าเสาธง
  Posted Jul 8, 2018, 9:27 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 48. View more »
             ************************


***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่