ยินดีต้อนรับ


https://drive.google.com/file/d/1PB74vfSA7SmNWVSmIJpf1nxywxtbyhua/view?usp=sharing


https://sites.google.com/songpit.ac.th/itasp2020/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


การเรียนการสอนออนไลน์


สมัครนักเรียน63      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewHyEakwaUtXA9VpuRyKMu3Epcf7RMgbPFDxm_RFbVLhOBBw/viewform

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/
     
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

https://sites.google.com/songpit.ac.th/openhousesp/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR0qlqsVhMyprDbjyRsXDW9etzxwQJ-pVGV4A0YwvK2Phx_S-89aH6DoNIk
 • To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ระดับประเทศ
  https://drive.google.com/drive/folders/1hxyiJpF6RaWUOtGQm-51K9nkSObmn-Ju?usp=sharing
  นายธีระพงษ์ วิรัชกุล นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดรายการ To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2562
  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 (อันดับที่ 5)
  ภาพจาก NBT และอื่นๆ
  Posted Jun 12, 2019, 3:02 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 1 of 7. View more »

 • การจัดการเรียนการสอนชอเชย
  ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2564 ตามประกาศดังแนบ
  Posted Feb 22, 2021, 7:22 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอบกลางภาคเรียน 2-2563
  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2564 ดังตารางสอบที่แนบ
  Posted Jan 25, 2021, 8:55 PM by Pranee Songpittayakom
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย โรงเรียนสองพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสองพิทยาคมตามเอกสารดังแนบ   เอกสาร
  Posted Jan 13, 2021, 3:16 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 69. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมส่งเสริมการออม
  https://drive.google.com/drive/folders/1UG22h1zvmrkGNsdaMejY4QfGEKXPnV0q?usp=sharing
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 งานธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัลเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารโรงเรียน
  Posted Feb 16, 2021, 12:08 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
  https://drive.google.com/drive/folders/1M_DHG2gkfCHjqnviWfq1yhafaElnJti7?usp=sharing
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
  Posted Feb 16, 2021, 12:05 AM by Pranee Songpittayakom
 • ประชุมยกระดับผสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  https://drive.google.com/drive/folders/1VQBBSGZf6EFDEQxNJBrbQt3_QgC5PpSz?usp=sharing
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสองพิทยาคมเป็นสถานที่จัดการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Posted Feb 16, 2021, 12:03 AM by Pranee Songpittayakom
 • ภาพหนังสืออนุสรณ์ ม.6/63
  https://drive.google.com/drive/folders/1G9AdFsgtuqI9525PLUH2Lmmk2hlN9urU?usp=sharing
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ร่วมบันทึกภาพจัดทำหนังสืออนุสรณ์
  Posted Feb 16, 2021, 12:03 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลยุวชนประกันภัย
  https://drive.google.com/drive/folders/16hZrNF0j5H0GgYFEw31PWs8-i0g7kLLY?usp=sharing
  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ซึ่งผลงานประเภทคลิปวิดีโอสั้นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับภาค และผลงานประเภทเพลงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โดยมีคุณครูวรัญญา  อุปนันชัย เป็นครูที่ปรึกษาผลงาน
  Posted Feb 2, 2021, 6:16 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 118. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง สถิตินักเรียน กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students)