ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้    "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร     "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Phone ห่างใกล้ ทีม SPF16 ...
  Posted May 22, 2016, 4:04 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ลำดับที่ 1 และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 มกราคม 2561 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3 มกราคม 2561  คลิกด ...
  Posted Dec 29, 2017, 11:22 PM by Pranee Songpittayakom
 • กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 ตามตารางสอบดังแนบ
  Posted Dec 27, 2017, 8:40 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 45. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • วันครูอำเภอสอง ประจำปี 2561
  วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสองร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีท่านวีระ  พวงภู่ นายอำเภอสอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
  Posted Jan 15, 2018, 10:00 PM by Pranee Songpittayakom
 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่
  วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
  Posted Jan 11, 2018, 7:54 PM by Pranee Songpittayakom
 • แสดงความยินดีกับครูอัตราจ้าง
  วันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอัตราจ้างของโรงเรียนคือคุณครูลัดดาวัลย์  เวียงนาค ในโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ
  Posted Jan 9, 2018, 6:00 PM by Pranee Songpittayakom
 • โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
  วันที่ 3 มกราคม 2561  วัดทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่  จัดกิจกรรม "โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ส่งท้ายวิถีไทย รับพรปีใหม่วิธีพุทธ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Jan 8, 2018, 1:23 AM by Pranee Songpittayakom
 • มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
  วันที่ 3 มกราคม 2561 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารเดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
  Posted Jan 8, 2018, 1:17 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 101. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

สถิตินักเรียน สัปดาห์11-20 ภาคเรียน2-2560


ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม