ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home


 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ...
  Posted Aug 8, 2017, 5:46 PM by Pranee Songpittayakom
 • รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่ว ...
  Posted Jul 26, 2017, 4:28 PM by Pranee Songpittayakom
 • กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้วันที่ 18,20 กรกฎาคม 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 4ว ...
  Posted Jul 16, 2017, 6:29 PM by Pranee Songpittayakom
 • แบบสอบถามพฤติกรรมต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนขอความมือนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-19 ปี(ม.3-ม.6) กรอกแบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล ...
  Posted Jun 26, 2017, 9:31 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์(ก่อนจะมีการปรับปรุงคร ...
  Posted May 10, 2017, 7:49 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 34. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • การทำชาเขียวหม่อนของทายาทหม่อนไหม วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คุณครูพี่เลี้ยงจากศูนย์หม่อนไหมฯแพร่ ให้ความอนุเคราะห์มาสาธิตและสอนให้นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบ ...
  Posted Aug 19, 2017, 3:38 AM by Pranee Songpittayakom
 • เดินทางไปส่งน้องสุนิษาที่โรงเรียนบ้านแม่แรม วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวีระชาติ  สายใจและตัวแทนคณะครู บุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมเดินทางไปส่งน้องสุนิษา เชียงหลวย ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม  ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จ ...
  Posted Aug 19, 2017, 3:29 AM by Pranee Songpittayakom
 • พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 จ่าสิบเอกสายเทพ  ผ่องแผ้ว และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน ...
  Posted Aug 19, 2017, 3:18 AM by Pranee Songpittayakom
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายวีระชาติ  สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเร ...
  Posted Aug 19, 2017, 2:42 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมชวนกันเข้าวัด วันที่ 27 กรกฎาคม, 3, 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมชวนกันเข้าวัด เพื่อให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศ ...
  Posted Aug 14, 2017, 6:18 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 50. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

สถิตินักเรียน สัปดาห์12-20 ภาคเรียน1-2560


ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม