ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home


 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการเรื่องกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 6 สอบวันที่ 26,28 กันยายน และ ...
  Posted Sep 18, 2017, 1:27 AM by Pranee Songpittayakom
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ...
  Posted Aug 8, 2017, 5:46 PM by Pranee Songpittayakom
 • รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่ว ...
  Posted Jul 26, 2017, 4:28 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 35. View more »
ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • มอบทุนการศึกษา "คุณครูสุภาพ บุญญาสัย"
  วันที่ 19 กันยายน 2560 คุณครูสุภาพ  บุญญาสัย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนการศึกษาในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมและโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานคนอำเภอสอง จำนวน 41 ทุน
  Posted Sep 19, 2017, 11:44 PM by Pranee Songpittayakom
 • การประกวด BEIDQM AWARD
  วันที่ 17-19 กันยายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูสุพัตรา  ตาคำ, คุณครูแพร  ยะปะนันท์ และคุณครูพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประกวด BEIDQM AWARD และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยโรงเรียนสองพิทยาคมได้รับโล่เชิดชูเกียรติและรางวัล ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1 การนำองค์กร
  Posted Sep 19, 2017, 1:16 AM by Pranee Songpittayakom
 • อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)นักเรียน ระดับ ม.5 และ 6
  วันที่ 17 กันยายน 2560 งาน ICT โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1, 2, ห้องโสตทัศนศึกษา 1,3 และห้อง Samsung โดยมีการแบ่งฐานเป็น 5 ฐานดังนี้ 1.ฐาน Program & Google Apps  2.ฐาน Games  3. ฐานรอบรู้เทคโนโลยี  4.ฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ 5.ฐานหุ่นยนต์
  Posted Sep 19, 2017, 1:07 AM by Pranee Songpittayakom
 • อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)นักเรียน ระดับ ม.3
  วันที่ 16 กันยายน 2560 งาน ICT โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1, 2, ห้องโสตทัศนศึกษา 1,3 และห้อง Samsung โดยมีการแบ่งฐานเป็น 5 ฐานดังนี้ 1.ฐาน Program & Google Apps  2.ฐาน Games  3. ฐานรอบรู้เทคโนโลยี  4.ฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ 5.ฐานหุ่นยนต์
  Posted Sep 19, 2017, 1:05 AM by Pranee Songpittayakom
 • การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ 46 ICT
  วันที่ 10-12 กันยายน 2560 โรงเรียนสองพิทยาคม ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ 4 6ICT "เปิดประตูการเรียนรู้สู่อีสาน สืบสานงาน 46 ICT ที่เมืองเลย" ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเครื่องบืนพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 และเครื่องบืนพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-3
  Posted Sep 18, 2017, 2:54 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 69. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

สถิตินักเรียน สัปดาห์12-20 ภาคเรียน1-2560


ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม