ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ
  วินาทีแห่งความสำเร็จ เมื่อประกาศว่า นายธีระพงษ์ วิรัชกุล (น้องธีร์) นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ ติด 1 ใน 8 คน ผ่านไปแข่งขัน to be number one idol ระดับประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าโควต้าเข้าสู่บ้าน To Be Number One idol รุ่น 9 ระดับประเทศ หลังไม่มีตัวแทนของจังหวัดแพร่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศนานกว่า 5 ปี ในพิธีประกาศผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า จ.เชียงใหม่

  Posted Jan 21, 2019, 3:19 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมเชียร์กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองเชียร์ ในการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  Posted Jan 2, 2019, 2:29 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 6. View more »

 • ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
  ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2562 
  Posted Feb 6, 2019, 12:14 AM by Pranee Songpittayakom
 • สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาชิงทุนการศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม จัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. โดยยื่นใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
  Posted Jan 22, 2019, 8:55 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7- 10 มกราคม 2561
  Posted Jan 2, 2019, 2:30 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 10. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนวนลิลิตพระลอ ครั้งที่ 9
  https://drive.google.com/drive/folders/1eTe31eWDGEyPyD33mST43lcmgnl9nUnJ?usp=sharing
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนวนลิลิตพระลอ ครั้งที่ 9 เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน รวมทั้งการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการต่างๆ โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติ
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • งานศพคุณพ่อปรีดา กันกา
  https://drive.google.com/drive/folders/1LHg1T1I1ncm9Qz6elq1THnzyIGmez9wX?usp=sharing
  วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและร่วมงานศพคุณพ่อปรีดา  กันกา ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูจุริยาภรณ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสองพิทยาคมและเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • มอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและห้องสมุด
  https://drive.google.com/drive/folders/1WC2FzoobTlaEuLuSxGdDGS5JVgk9QD_B?usp=sharing
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและห้องสมุดให้กับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขัน
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • มอบเกียรติบัตร "ออมดี มีรางวัล" ประจำเดือน มกราคม 2562
  https://drive.google.com/drive/folders/1rgV4QS4dlAXKbDYP7PcxyJnA5If2WG_D?usp=sharing
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตร "ออมดี มีรางวัล"  ให้กับนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลการออมดีเยี่ยม, ดีเด่นและดี ประจำเดือน มกราคม 2562
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3
  https://drive.google.com/drive/folders/1GNGt6kuiTHkjGvX3pYCuOCZrBAL8P0ar?usp=sharing
  วันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ 
  ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Posted Jan 29, 2019, 2:25 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 132. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

***โครงการ "ออมดีมีรางวัล" ประจำปี 2562***