ยินดีต้อนรับ


https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ระดับประเทศ
  https://drive.google.com/drive/folders/1hxyiJpF6RaWUOtGQm-51K9nkSObmn-Ju?usp=sharing
  นายธีระพงษ์ วิรัชกุล นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดรายการ To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2562
  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 (อันดับที่ 5)
  ภาพจาก NBT และอื่นๆ
  Posted Jun 12, 2019, 3:02 PM by Pranee Songpittayakom
 • TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ
  วินาทีแห่งความสำเร็จ เมื่อประกาศว่า นายธีระพงษ์ วิรัชกุล (น้องธีร์) นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ ติด 1 ใน 8 คน ผ่านไปแข่งขัน to be number one idol ระดับประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าโควต้าเข้าสู่บ้าน To Be Number One idol รุ่น 9 ระดับประเทศ หลังไม่มีตัวแทนของจังหวัดแพร่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศนานกว่า 5 ปี ในพิธีประกาศผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า จ.เชียงใหม่
  Posted Jun 12, 2019, 3:02 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 7. View more »

 • ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
  ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคมประกาศรับสมัครเพิ่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ทำการรับสมัครและทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว รายละเอียดตาม
  เอกสารดังแนบ
  Posted May 14, 2019, 3:22 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ในการนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงขอแจ้งตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังแนบ

  ภาคเรียน 1-2562


  Posted May 8, 2019, 11:41 PM by Pranee Songpittayakom
 • ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
  ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคมประกาศรับสมัครเพิ่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และทำการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
  Posted May 2, 2019, 4:11 PM by Pranee Songpittayakom
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
  ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคมประกาศรับสมัครเพิ่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โดยให้มาทำการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
  Posted May 1, 2019, 4:22 AM by Pranee Songpittayakom
 • ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
  ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคมได้ดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ บัดนี้การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามรายละเอียดดังแนบ

  Posted Apr 6, 2019, 2:27 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 24. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560, 2561 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  https://drive.google.com/drive/folders/1P42PaaGwA7Mqao6gaLof01KVhwFjVjGs?usp=sharing

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Jul 2, 2019, 5:47 PM by Pranee Songpittayakom
 • โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
  https://drive.google.com/drive/folders/1QQDjpZqTKcntQNf9fstrFQ-167EoOrnE?usp=sharing

  วันที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการ "วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ให้กับนักเรียนหญิงแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน โดยมีนายวิทยา พิฬารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
  Posted Jul 1, 2019, 1:54 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมปลูกป่าโรงเรียนสองพิทยาคม
  https://drive.google.com/drive/folders/1oovDQ151H31xpDBQm4O8wBmHCogJPQX3?usp=sharing

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณป่าชุมชนตำบลบ้านหนุน  อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอสองให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
  Posted Jul 1, 2019, 1:48 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
  https://drive.google.com/drive/folders/1WpGHQboHLb70ic-nPVeJyFGeUAn7qCWd?usp=sharing
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  Posted Jun 26, 2019, 11:22 PM by Pranee Songpittayakom
 • วิ่งประเพณี สองพิทยาคม ครั้งที่ 7
  https://drive.google.com/drive/folders/14qqkNEecA_rDkNv6FQmUGlEq4boMCpw6?usp=sharing
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดวิ่งประเพณี สองพิทยาคม ครั้งที่ 7 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เส้นทางจากโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา)-โรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Jun 26, 2019, 11:20 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 35. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่


***โครงการ "ออมดีมีรางวัล" ประจำปี 2562***