ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไมค์ทองคำ7
  นายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ 7 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านเข้ารอบได้คะแนน 3 ผ่านจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน

  ไมค์ทองคำ7_01.mp4


  Posted Jun 7, 2018, 10:12 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560
  การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้
      "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
      "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ยุวชนประกันภัย 2560  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

Showing posts 1 - 3 of 6. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • พิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
  https://drive.google.com/drive/folders/1mHDZ2flfJxoFN8UFeVNq8KzVvlFsHDjh?usp=sharing
  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝกย่อยจังหวัดแพร่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • ส่งครูชวัลกร ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  https://drive.google.com/file/d/1x-huMujnJIGdqqaa0kh_1LIQgXFXT2PI/view?usp=sharing
  วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเดินทางไปส่งครูชวัลกร  ขอนอาบ ที่ได้ไปบรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  https://drive.google.com/file/d/1kchfmt4TY4c4LYOyLeQLymiIAeWG-zV8/view?usp=sharing
  วั
  นที่ 22-23 กันยายน 2561 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม โดยคุณครูจุริยาภรณ์        สิทธิวงษ์ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม จัดอบรมเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายสันติ   อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ และนางวัชรินทร์ เจริญคำ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรม
  Posted Sep 26, 2018, 11:56 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
  https://drive.google.com/file/d/1opK278kpe4RlHHC2bSCJZNW4960fpP8-/view?usp=sharing
  วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในการเกษียณอายุราชการของคุณครูเสาวณีย์  ธงชัย ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิชาเอกภาษาไทย ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Sep 26, 2018, 11:56 PM by Pranee Songpittayakom
 • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
  https://drive.google.com/file/d/1i8hPuN9CjNA2FuwpZD5DgvlAkUf4oSyM/view?usp=sharing
  วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติให้กับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย "พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรม เทคโนโลยี  46 ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
  Posted Sep 26, 2018, 11:55 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 84. View more »
             ************************


***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่