ยินดีต้อนรับ

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไมค์ทองคำ7
  นายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ 7 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านเข้ารอบได้คะแนน 3 ผ่านจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน

  ไมค์ทองคำ7_01.mp4


  Posted Jun 7, 2018, 10:12 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560
  การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้
      "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
      "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ยุวชนประกันภัย 2560  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียน 1-2561
  กลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ดังตารางสอบที่แนบหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ
  Posted Jul 5, 2018, 8:33 PM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ตารางสอน-เรียน ภาคเรียน 1-2561


  Posted Jun 10, 2018, 4:15 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด(บวร)
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด สานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองโดยมีวัดเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนและส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอสอง
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
  วันที่ 16318 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และได้รับรางวัลดังนี้
  1.รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนักบินน้อย(การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3 มิติ ปล่อยอิสระ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายคเชนทร์ วิริยสังวรกุล และ นายณัฐดนัย วงธิราช
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น ได้แก่ เด็กชายอุปกิตติ์ สุภาศรี และ เด็กหญิงรัตนวราภรณ์ จำปา
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • สัปดาห์วิทย์ วันภาษาไทยและวันอาเซียน
  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานอาเซียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีผู้ช่วยศรัณย์  ตรีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
  Posted Aug 16, 2018, 7:32 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสอง
  Posted Aug 15, 2018, 12:36 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 69. View more »
             ************************


***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่