ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้    "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร     "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Phone ห่างใกล้ ทีม SPF16 ...
  Posted May 22, 2016, 4:04 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

 • ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม ได้จัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ใน วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 11:00 น. นั้น บัดนี้ขอประกาศผลการแข่งขันดังเอกสารที่แนบ และขอแจ้งการรับรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับคนที่ได้อันดับที่ 1-20 ในระดับจังหวัด และ 1-20 ในเขตอำเภอสอง เลื่อนจากวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Feb 19, 2018, 9:16 AM by Pranee Songpittayakom
 • การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ด้วยลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม จะจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ใน วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 11:00 น. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครต่อทางโรงเรียนสองพิทยาคม หรือ ครูในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกับค่าสมัครสอบ คนละ 30 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  Posted Feb 9, 2018, 11:58 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 48. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • ติว O-Net คณิตศาสตร์ ม6 วันที่ 17 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมตัว O-Net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา1 โรงเรียนสองพิทยาคมภาพเพิ่มเติม
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • โครงการสอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ป 4-6 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการสอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสองพิทยาคมภาพเพิ่มเติม
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 (หญิง ม.6) สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ ณ หน่วยฝึก นศท.มทบ.35ภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 19, 2018, 6:54 PM by Pranee Songpittayakom
 • รด. จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันที่ ที่ 26 มกราคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสองพิทยาคม "รด.จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน " ณ โรงเรียนสองพิทยาคมภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 19, 2018, 6:48 PM by Pranee Songpittayakom
 • มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 8 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิชาการ "เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 8" โดยมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2560 ด้วยภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 16, 2018, 8:34 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 125. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม