ยินดีต้อนรับ

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/     https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไมค์ทองคำ7
  นายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ 7 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านเข้ารอบได้คะแนน 3 ผ่านจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน

  ไมค์ทองคำ7_01.mp4


  Posted Jun 7, 2018, 10:12 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560
  การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้
      "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
      "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ยุวชนประกันภัย 2560  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1-2561
  UPDATE!!! กลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21,24-28 กันยายน 2561 ดังตารางสอบที่แนบ
  Posted by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียน 1-2561
  กลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ดังตารางสอบที่แนบหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ
  Posted Sep 14, 2018, 12:58 AM by Pranee Songpittayakom
 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  Posted Sep 14, 2018, 12:16 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด(บวร) วัดคุ้ม
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด สานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดคุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกล้าง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองโดยมีวัดเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  ภาพเพิ่มเติม
  Posted Sep 2, 2018, 2:37 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด(บวร) วัดลองลือบุญ
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการชวนกันเข้าวัด สานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดลองลือบุญ  ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองโดยมีวัดเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  ภาพเพิ่มเติม
  Posted Sep 2, 2018, 2:38 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคมนำนักเรียนทำกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
  Posted Sep 2, 2018, 2:22 AM by Pranee Songpittayakom
 • ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
  Posted Sep 2, 2018, 2:18 AM by Pranee Songpittayakom
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระสุขศึกษา
  วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 68 จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  Posted Sep 2, 2018, 2:14 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 74. View more »
             ************************


***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่