ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้    "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร     "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Phone ห่างใกล้ ทีม SPF16 ...
  Posted May 22, 2016, 4:04 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียดที่เมนู หรือ   คลิกที่นี่
  Posted Oct 27, 2017, 11:28 PM by Pranee Songpittayakom
 • ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 งานวัดผลการศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560 แล้วที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ  หรือคลิกที่เว็บไซต์  sgs
  Posted Oct 12, 2017, 7:58 PM by Pranee Songpittayakom
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560  คลิกดูรายละเอียด  ที่นี่
  Posted Oct 9, 2017, 1:31 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 3 of 40. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ.สพม. เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมในพิธีเปิดภาพเพิ่มเติม1     ภาพเพิ่มเติม2
  Posted Nov 26, 2017, 8:40 PM by Pranee Songpittayakom
 • พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายนภาพเพิ่มเติม
  Posted Nov 22, 2017, 12:22 AM by Pranee Songpittayakom
 • การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายณัฐพล  ทองไหล (นายก อบต.เตาปูน) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคมเป็นประธานการประชุมภาพเพิ่มเติม
  Posted Nov 22, 2017, 12:16 AM by Pranee Songpittayakom
 • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต และเป็นตัวแทนฯไปแข่งขันในระดับภาพที่จังหวัดกำแพงเพชรภาพเพิ่มเติม
  Posted Nov 9, 2017, 2:57 PM by Pranee Songpittayakom
 • มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี ใจเอื้อ" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 20 ทุน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณ "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ภาพเพิ่มเติม
  Posted Nov 9, 2017, 2:50 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 84. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

สถิตินักเรียน สัปดาห์1-11 ภาคเรียน2-2560


ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม