ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไมค์ทองคำ7
  นายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ 7 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านเข้ารอบได้คะแนน 3 ผ่านจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน

  ไมค์ทองคำ7_01.mp4


  Posted Jun 7, 2018, 10:12 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560
  การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้
      "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
      "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ยุวชนประกันภัย 2560  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

 • ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ตารางสอน-เรียน ภาคเรียน 1-2561


  Posted Jun 10, 2018, 4:15 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • ปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ
  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ชาวแพร่รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอสอง
  Posted Jun 19, 2018, 11:14 AM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะบาสเกตบอล(เพิ่มเติม)
  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมการอบรมฝึกทักษะบาสเกตบอล(เพิ่มเติม)โดยโครงการ Jr. Nba Asia Thailand 2018
  Posted Jun 19, 2018, 10:53 AM by Pranee Songpittayakom
 • แสดงความยินดีกับคุณครูอัตราจ้าง
  วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูจุฬาสวรรค์  รุ่งเรือง คุณครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุในตำแหน่งใหม่
  Posted Jun 19, 2018, 10:48 AM by Pranee Songpittayakom
 • รับบริจาคโลหิต
  วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
  Posted Jun 19, 2018, 10:32 AM by Pranee Songpittayakom
 • ค่ายพุทธบุตร ม.6
  วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดคุ้มครองธรรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่โดยพระวิทยากร
  ภาพเพิ่มเติม
  Posted Jun 19, 2018, 10:23 AM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 33. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม