หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่
Personnel  Administration Group


กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง  จังหวัดแพร่    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

ประชาสัมพันธ์

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ว3972)
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว3983)
Update : 20-07-2017
*************
การลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว3668

Update : 6-07-2017

************
ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (ยกเว้นผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2560) ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและครอบครัว ผ่านทาง Website http://pws.cgd.go.th/EFiling/
ประชาสัมพันธ์
ด่วน
ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา**************************************

     คำสั่งโรงเรียนสองพิทยาคม ===> ดาวน์โหลด

     คำสั่งไปราชการ ===> ดาวน์โหลด

*************************************
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

******************
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เลขที่หน.1701)
update : 24-03-2017
แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ

******************