หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


ติดตามงาน 

ขอให้ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ส่งเอกสารรายงานจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting 1/2560
ภายในวันที่ 2  ค่ะ


ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารงานของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

คำสั่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด