หน้าแรก

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนครบ 43 ปี
            เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงครบ 43  ปี  ซึ่งนำโดยนายธนัญชัย วงศ์จอม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส้มป่อยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
             โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. และเสร็จสิ้นลงในเวลา 09.20 น. ของวันดังกล่าว โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ใส่บาตในวันนี้นั้นทางโรงเรียนก็ได้นำไปบริจาคให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลส้มป่อย  และวัดในเขตตำบลส้มป่อยต่อไป
  ส่ง 20 ก.ค. 2562 01:19 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • วันเข้าพรรษา 2562 [บ้าน วัด โรงเรียน]
             วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยปี 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8   สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง  
              วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำโดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนจัดโดยเทศบาลตำบลส้มป่อย ชาวบ้านส้มป่อย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สท. นำเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แห่รอบหมู่บ้าน นำถวายพระสงฆ์ทุกวัดในเขตตำบลส้มส้มป่อย
  ส่ง 15 ก.ค. 2562 03:00 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • พิธีไหว้ครู 2562
  พิธีไหว้ครู 2562 
       

  นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนึกในพระคุณครู จัดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 21:06 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • mono มอบแป้นบาส

  ส่ง 16 มิ.ย. 2562 21:13 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา วันศุกร์ทีี่ 10 พฤษภาคม 2562
  วันศุกร์ทีี่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องใน วันมาฆบูชา ถวายปัจจัยและเวียนเทียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ณ วัดบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ


  ส่ง 26 พ.ค. 2562 23:33 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »