หน้าแรก


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • จัดนิทรรศการสู่ชุมชน
  ครูและนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม


  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 20:26 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • การจัดทำพิกัดพรรณไม้

  ส่ง 28 ต.ค. 2561 22:34 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • สำรวจพันธุ์ไม้ในโรงเรียน

  ส่ง 29 ส.ค. 2561 19:34 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • กิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้ตามแผนจัดการเรียนรู้  ส่ง 29 ส.ค. 2561 19:43 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/


http://www.rspg.or.th/sbg_rspg/index.html
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html