หน้าแรก>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผอ สพม 28 และผู้บริหารคณะครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ร่วมทำบถญกฐิน ที่วัดโนนศิชป์


  ผอ สพม 28 และผู้บริหารคณะครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ร่วมทำบถญกฐิน ที่วัดโนนศิชป์ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
  ส่ง 21 ต.ค. 2562 18:57 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐


  งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest)
  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐
  โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
  และ นางสาวอรอุมา พรหมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 21:12 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
  เมือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โดย พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต, ดร. อ.กาญจนา หลวงจอก และ อ.ชัชชนก มณีสุธรรม ในนามของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

    


  ภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ  ส่ง 27 ส.ค. 2562 02:26 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • พิธีทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนครบ 43 ปี
            เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงครบ 43  ปี  ซึ่งนำโดยนายธนัญชัย วงศ์จอม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส้มป่อยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
             โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. และเสร็จสิ้นลงในเวลา 09.20 น. ของวันดังกล่าว โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ใส่บาตในวันนี้นั้นทางโรงเรียนก็ได้นำไปบริจาคให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลส้มป่อย  และวัดในเขตตำบลส้มป่อยต่อไป  ส่ง 22 ก.ค. 2562 08:21 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐


วีดีทัศนำเสนอการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.28


"ร้อยเรื่องเมืองไทย" ตอน "โรงเรียนวิถีพุทธ"


https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/student-affair-dept/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/plant-project/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/obecqa/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/1tambon1school/

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx