หน้าแรก


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนิเทศติดตามงานฯ โดย ศน. สพม.28
          การนิเทศบูรณาการผสานวีธีแห่งศาสตร์พระราชาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย  นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ ศึกษานิเทศ ชำนาญการ
      
      

     ส่ง 27 ส.ค. 2562 21:33 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • เปิดเทอมวันแรก 1/2562
  เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562
      นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และ นายเสกสรรค์ ยุภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรกวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ครูนักเรียนยิ้มแย้มพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้


  ส่ง 13 พ.ค. 2562 20:26 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

  ส่ง 28 มี.ค. 2562 20:42 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร 2562
  การประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
  ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
  ณ แลโขง รีเวอร์ รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 23:08 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์ KidBright
        KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
   
  วิจัยพัฒนาโดย :
  หน่วยปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์
  email: besru_info@nectec.or.th

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์ KidBright

  เกี่ยวกับ KidBright
           KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น
           KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
  email: business[at]nectec.or.th
  ส่ง 24 พ.ย. 2561 22:18 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/student-affair-dept/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/plant-project/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/obecqa/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/1tambon1school/

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
http://spm28.pracharathschool.go.th/33022001/

http://122.155.0.135/betqbank/Pages/Home

https://www.niets.or.th/th/