Wat zijn Wings?

Wings - de lessen waarbij allerlei onderwerpen worden behandeld die in het traditioneel onderwijs meestal blijven liggen. Wings worden geschreven door de docenten zelf, maar ook worden er onderwerpen aangedragen door de leerlingen en worden deze mee ontwikkeld. De docent is in dit geval begeleider en coach.

Wings hebben natuurlijk te maken met de godin van de overwinning, die onze school zijn naam heeft gegeven. Naast het vraaggestuurde karakter kunnen Wings ook worden gebruikt om speciale certificaten te halen, zoals: lassen, koken, toegepaste wiskunde, kunstgeschiedenis, etc.

Wings hebben een tamelijk vrij karakter. Dat wil echter niet zeggen dat ze vrijblijvend zijn. Voor elke Wing dient een pedagogisch-didactische verantwoording te zijn.