Beste ouders, verzorgers,

De leerlingen van leerjaar 1 gaan komende maandag 14 januari van 9.00 uur tot ongeveer 11.00 uur voor een activiteit naar de bibliotheek in Roermond (Bibliorura). We verzamelen om 9.00 uur voor de stadsbibliotheek. 
We gaan hier aan de slag met een spel 'Who dunnit?'. Aan de hand van dit spel moeten leerlingen de bibliotheek doorspitten. Er is namelijk een moord gepleegd en zij gaan op zoek naar de dader. Daarnaast staat onder andere nieuwe media en bewustzijn rondom informatie vergaren centraal.

Met vriendelijke groet,

Team onderbouwBeste Ouders,

Wegens ziekte van docenten zal de Vmbo-Basis groep leerjaar 2 op maandag 7 januari om 10:30 uur lesuitval hebben en thuis werken aan opdrachten. 

 

Enquête

Beste ouders en leerlingen, 

Naar aanleiding van de enquête die we onder de leerlingen van leerjaar 2 hebben uitgevoerd zijn we tot een aantal bevindingen gekomen. Over het algemeen geven leerlingen aan dat ze de lessen, toetsen en de duur van de lessen als prettig ervaren. Ook het contact met de coach komt positief naar voren. Het rooster, de grote ruimte en de terugkoppeling van opdrachten naar de leerlingen zijn aandachtspunten voor ons als team. Deze punten zorgen soms voor een stukje onrust. De leerlingen weten heel goed wat ze zelf nodig hebben.
De informatie die we hebben vergaard uit de enquête zullen we gebruiken om het leerproces op Niekée nog meer aan te laten sluiten bij uw zoon of dochter.

Team onderbouw


QuestBase-opdracht 13-12-2018 voor leerjaar 1 en 2
Via de onderstaande link kun je je opdracht bereiken. Vanaf donderdag 13-12 om 7.00u is hij beschikbaar. Als je het antwoord op een vraag niet weet, kun je het natuurlijk vragen of opzoeken.
Vul je voor- en achternaam in! Je kunt gerust even pauze nemen tijdens de toets. Klik daarvoor op de knop 'Save and resume later'.
Geachte ouders / verzorgers,

De geplande Amazing Afternoon van woensdag 12 december gaat niet door. Dit betekent dat er woensdagmiddag gewoon tot 14.15 uur les is voor alle leerlingen. De LO-lessen voor leerjaar 2 zullen echter niet doorgaan, dit in verband met een activiteit voor leerjaar 4. 

Met vriendelijke groet,

Team onderbouw Niekée


________________________________________________________________________________________________________________________


Beste ouders, verzorgers,

Zoals u al in de mail van 4 december j.l. heeft kunnen lezen, zult u op zeer korte termijn een uitnodiging van de coaches ontvangen voor een ouder/coachgesprek met uw kind. 

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u altijd contact kunt opnemen met de coach van uw kind wanneer u vragen, zorgen of opmerkingen heeft. U hoeft hiervoor niet te wachten op het eerstvolgende oudergesprek. Het e-mailadres van de coach kunt u hier vinden. 

Tot snel!

Met vriendelijke groet,

Het onderbouwteam 
GGD - leerjaar 2

De spreekuren gaan op 4 en 5 december niet door. De leerlingen krijgen van de GGD een nieuwe uitnodiging voor de maand januari.Schaats-/Zwemdag


Yes! De super toffe en sportieve schaats- zwemdag voor de eerste jaars leerlingen staat weer voor de deur. Deze zal dit jaar plaatsvinden bij LACO Geleen op Woensdag 5 December.


We verzoeken u uw zoon/dochter een lunchpakket mee te geven. Uiteraard is badkleding en handdoek voor het zwemmen en gemakkelijk zittende kleding voor het schaatsen noodzakelijk. Tijdens het schaatsen is het verplicht handschoenen en een muts te dragen. Leerlingen mogen eigen schaatsen meenemen.

Om deze dag goed te laten verlopen dient iedereen zich aan regels te houden. Iedere leerling moet in bezit zijn van een legitimatiebewijs (ID-kaart, schoolpas, etc.) Dit i.v.m. het huren van de schaatsen.

Om waardevolle spullen veilig op te bergen in een locker, dient men € 0,50 mee te nemen!


Belangrijk

Indien uw zoon/dochter niet mee mag zwemmen of schaatsen, verzoeken wij u dit d.m.v. een brief met hierin een gegronde reden aan de coach mede te delen. Deze brief dient door een ouder zelf geschreven te zijn. Wilt u deze brief ook van uw eigen handtekening voorzien?

Indien wij geen brief van u ontvangen gaan we ervan uit dat uw zoon/dochter gewoon mee mag sporten.  


De leerlingen die om een gegronde reden niet mogen zwemmen/schaatsen, gaan ten allen tijden mee met de activiteit.


De dag ziet er als volgt uit:


  • 09.00 uur Verzamelen op school

  • 09.15 uur Vertrek naar Geleen

  • 09.45 uur Aankomst in Geleen

  • 10.00 uur Start Schaatsen

  • 12.30 uur Start Zwemmen

  • 15.15 uur Vertrek

  • 15.45 uur         Aankomst op school


Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke sportgroet,


De LO-sectieStudiedag


Geachte ouders, verzorgers,

Op donderdag 13 december is er een studiedag gepland voor alle coaches van de onderbouw. Dit betekent dat uw kind deze dag niet op school is, maar thuis aan diverse opdrachten werkt die door de coaches worden voorbereid.

Met vriendelijke groet,

Team onderbouw Niekée

Niekée Roermond
facilitair onderwijs- en activiteitencentrum
Eerste cultuurdag voor de eerste klas leerlingen!!


Beste ouders en leerlingen,


Aanstaande vrijdag 30 november zullen de leerlingen van de brugklas deelnemen aan de eerste cultuurdag!


De leerlingen starten om 9.30 met een rondleiding door de ECI cultuurfabriek. Aansluitend zullen de leerlingen in de ECI deelnemen aan een workshop Afrikaanse percussie van 10.30-11.15 uur.


Vervolgens (11.30uur) zullen ze in groepjes van 3 werken aan een energieke opdracht in de stad. En daarna even pauzeren (12.15 - 12.45 uur)


Om 13.00 uur zijn we welkom in het Cuypershuis waar we een stukje uitleg krijgen over het gebruik van 3D printers. Om uiterlijk 14.30 uur start het weekend!


Let op!

  • Start van de dag bij ECI om 9.30 uur!

  • Foto’s maken is handig voor het verslag voor NEVA.

  • De laptop hoef je vrijdag NIET mee te nemen.  


Studiedag docenten

Op donderdag 13 december is er een studiedag gepland voor alle coaches van de onderbouw. Dit betekent dat uw kind deze dag niet op school is maar thuis aan diverse opdrachten werkt die door de coaches worden voorbereid.Afwezigheidrsregistratie

Wilt u er alstublieft aan denken uw zoon of dochter na ziekte weer gezond te melden?

Dit voorkomt vergissingen in de afwezigheidsregistratie.


Met vriendelijke groet,


Team onderbouw NiekéeBeste leerlingen en ouders,


In de menubalk boven staat een link naar De Redactie, een video-krant die gemaakt wordt door Bram en Mette. De krant is nog in opbouw, maar ze wordt ongetwijfeld een regelmatig bezoek waard.


                                    _____________________________________Roermond, 12 oktober 2018

Betreft: coach/mentor

 

Geachte ouders / verzorgers,

 

De heer Sander Gommans zal met ingang van maandag 22 oktober zijn taken op school weer oppakken. Dit betekent dat hij de coachgroep leerjaar 1 van de heer Abdel Aziz, waartoe ook uw kind behoort, weer gaat begeleiden. De heer Gommans is op woensdag, donderdag en vrijdag op school. Hij is voor u en uw kind het nieuwe aanspreekpunt. Voor vragen kunt u hem bereiken op volgend e-mailadres: s.gommans@niekee.nl of telefonisch op school: 0475-345800.


Langs deze weg wil ik de heer Abdel Aziz hartelijk danken voor de fijne begeleiding en zorg die hij de afgelopen weken aan de kinderen van de coachgroep van de heer Gommans heeft gegeven. De heer Aziz blijft het vak wiskunde en rekenvaardigheden in de onderbouw verzorgen. 

Hopende u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

G.H.M. (Geert) Thoolen

Teamleider onderbouw Niekée Roermond

Geachte ouder(s) / verzorger(s) en leerling,

 

Aanstaande donderdag, 11 oktober 2018, staat de opening van onze bibliotheek op de planning. Tijdens deze dag worden verschillende workshops aangeboden waarvoor uw zoon/dochter zich heeft kunnen opgeven.

 

We starten deze dag om 10.00 uur en zullen eindigen om 14.00 uur. De leerlingen die zich hebben opgegeven voor een sportworkshop buiten de school worden van te voren niet op school verwacht. Deze leerlingen vertrekken vanuit thuis richting de sportworkshop. Het gaat hierbij om de volgende workshops:

 

·         Kickboxen – Sporthal Donderberg – Aanwezig 11.45 u

·         Archery attack - Sporthal Donderberg - Aanwezig 11.45 u

·         Voetbaltoernooi – Sportpark de Wijher - Aanwezig 11.45 u

·         Fitness – Il Foire Roermond - Aanwezig 11.45 u

·         Streetdance - Sporthal Donderberg - Aanwezig 11.45 u

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Beste leerlingen, 

Aanstaande donderdag 11 oktober 2018 vieren wij de opening van onze nieuwe schoolbibliotheek! 

Jullie worden om 9.45 uur verwacht op school.
Van 10.00-11.00 uur is er een algemene toespraak met meerdere mensen waaronder Abelkader Benali.
Daarna zullen jullie 1 á 2 workshops volgen in het middagprogramma.
Doe je mee aan een workshop buiten Niekée? Vergeet dan niet je eigen lunchpakket!
Beste leerlingen, 

Hieronder vinden jullie een overzicht van activiteiten die voor de komende tijd gepland zijn. Voor alle activiteiten moet je je inschrijven. Alleen de creatief schrijven-cursus 'Er was eens' is verplicht voor alle GL-leerlingen van leerjaar 1 en 2. 
Inschrijven kun je bij Mevr. Bongaerts.                                Meer info


Maandag 26 november

10.30-12.00u

Onderbouw

Workshop Glassfusion

ECI - lok. 2.03

Donderdag 29 november

10.30-12.00u

Onderbouw

DJ-workshop

ECI - Azijnfabriek

Vrijdag 30 november

10.30-11.15u

Onderbouw

Afrikaanse percussie

ECI - theater

Vrijdag 30 november

13.00-14.30u

Verplicht voor alle eerstejaars

3D-tekenen

Cuypershuis

Donderdag 10 januari 2019

Hele dag

Onderbouw

Bezoek aan Rijksmuseum

Amsterdam

Diverse data

Variabel

Verplicht voor GL 1 en 2 + inschrijvers

'Er was eens'

creatief schrijven

Op school

Beste ouders,

Hierbij wil ik u informeren dat de lessen voor uw zoon of dochter op dinsdagochtend 25 september om 9.30 uur starten. Dit is vanwege een extra ingelast lerarenoverleg. 
ik vertrouw erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

G.H.M. (Geert) Thoolen
Teamleider onderbouw Niekée Roermond  
T 0475-345800 | E somngt02@soml.nl


Privacy
In verband met de nieuwe privacy-wetgeving hebben we de sites voor de onderbouw aangepast. Foto's waarop leerlingen duidelijk herkenbaar zijn (gezichtsfoto's) hebben we weggehaald. We mogen deze foto's alleen plaatsen als we daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouders cq verzorgers van de betreffende leerling(en). We nemen de privacy van u en uw kinderen serieus.

Maar het is wel jammer als we voortdurend 'gezichtsloze' foto's moeten plaatsen. Ook u als ouder zult het misschien leuk vinden uw kind 'in actie' te zien op school. Als we denken, dat een bepaald onderwerp niet zonder een (herkenbare) foto (of filmpje) kan, nemen we vooraf contact op met de ouders met de vraag of ze toestemming geven die te publiceren.

Het 'Nieuwe Helden'-filmpje valt o.i. overigens niet onder de nieuwe wetgeving.


Nieuwe Helden

Nieuwe helden 11 - promo
Ouderavond

 

In ons schrijven van 23 augustus jl. hebben wij u uitgenodigd voor de algemene ouderavond / community avond van de onderbouw op donderdag 13 september as. Graag willen wij u hieraan herinneren. Wij hopen u van harte te mogen begroeten. We starten om 19.00 uur in de homebase van leerjaar 2. 

 

Vriendelijke groet,

 

Team onderbouw NiekéeRooster

In verband met de afwezigheid van dhr. Minkenberg heeft zijn LO-groep woensdagmiddag 12 september geen les (leerjaar 2).Woensdag 12 september
Dinsdag 11 september
RotterdamBeste ouders/verzorgers,

Komende donderdag 30 augustus maken we met de leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) een uitstapje naar Rotterdam. We maken dan een rondvaart door de haven en we bezoeken ook nog een andere interessante plek in die stad.

De leerlingen moeten donderdag om uiterlijk 8.15u op school zijn, de bus vertrekt namelijk om 8.30u precies. De terugreis uit Rotterdam begint om 15.30. Dat betekent dat we om ongeveer 17.30u terug zijn op Niekée.


Zorgt u er alstublieft voor dat uw zoon of dochter stevige stapschoenen aan doet.

Een lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld om iets te eten of te drinken mag natuurlijk ook.

We hopen en verwachten dat het een heel leuke dag wordt voor alle leerlingen.


Met vriendelijke groet,

Het Onderbouwteam
Beste ouders,

Met ingang van het nieuwe schooljaar gebruiken we deze site om u te informeren over de gang van zaken in en de activiteiten van leerjaar 1 en leerjaar 2 (de onderbouw).

De eerste week stond in het teken van kennismaking en samenwerking. U hebt daar een programma van ontvangen.

U bent natuurlijk ook benieuwd naar de aanpak van onze school. Daartoe hebben we een eerste ouderavond gepland op 13 september 2018. Tijd: 19.00u. We verzoeken u dringend op deze avond aanwezig te zijn zodat ouders en docententeam samen kunnen zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van uw zoon of dochter.


Magister

Magister is op dit moment nog niet operationeel. Het ICT-team werkt eraan.

Laptop

Het Chromebook zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van week 35 worden uitgedeeld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voor alle leerlingen die mee hebben gelopen tijdens de Cityrun.....een heel groot compliment.

Ondanks dat het zo warm was ,hebben jullie de run allemaal uitgelopen. Hier mogen jullie heel trots op zijn :)

Wij zijn in ieder geval heel trots op jullie!!!!!!!


Je moet zijn aangemeld om gadgets toe te voegen die alleen zichtbaar zijn voor jou