Let op: de roosters  zijn vanaf nu te vinden onder de Tab 'Rooster'

Roermond, 12 oktober 2018

Betreft: coach/mentor

 

Geachte ouders / verzorgers,

 

De heer Sander Gommans zal met ingang van maandag 22 oktober zijn taken op school weer oppakken. Dit betekent dat hij de coachgroep leerjaar 1 van de heer Abdel Aziz, waartoe ook uw kind behoort, weer gaat begeleiden. De heer Gommans is op woensdag, donderdag en vrijdag op school. Hij is voor u en uw kind het nieuwe aanspreekpunt. Voor vragen kunt u hem bereiken op volgend e-mailadres: s.gommans@niekee.nl of telefonisch op school: 0475-345800.


Langs deze weg wil ik de heer Abdel Aziz hartelijk danken voor de fijne begeleiding en zorg die hij de afgelopen weken aan de kinderen van de coachgroep van de heer Gommans heeft gegeven. De heer Aziz blijft het vak wiskunde en rekenvaardigheden in de onderbouw verzorgen. 

Hopende u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

G.H.M. (Geert) Thoolen

Teamleider onderbouw Niekée Roermond

Geachte ouder(s) / verzorger(s) en leerling,

 

Aanstaande donderdag, 11 oktober 2018, staat de opening van onze bibliotheek op de planning. Tijdens deze dag worden verschillende workshops aangeboden waarvoor uw zoon/dochter zich heeft kunnen opgeven.

 

We starten deze dag om 10.00 uur en zullen eindigen om 14.00 uur. De leerlingen die zich hebben opgegeven voor een sportworkshop buiten de school worden van te voren niet op school verwacht. Deze leerlingen vertrekken vanuit thuis richting de sportworkshop. Het gaat hierbij om de volgende workshops:

 

·         Kickboxen – Sporthal Donderberg – Aanwezig 11.45 u

·         Archery attack - Sporthal Donderberg - Aanwezig 11.45 u

·         Voetbaltoernooi – Sportpark de Wijher - Aanwezig 11.45 u

·         Fitness – Il Foire Roermond - Aanwezig 11.45 u

·         Streetdance - Sporthal Donderberg - Aanwezig 11.45 u

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Beste leerlingen, 

Aanstaande donderdag 11 oktober 2018 vieren wij de opening van onze nieuwe schoolbibliotheek! 

Jullie worden om 9.45 uur verwacht op school.
Van 10.00-11.00 uur is er een algemene toespraak met meerdere mensen waaronder Abelkader Benali.
Daarna zullen jullie 1 á 2 workshops volgen in het middagprogramma.
Doe je mee aan een workshop buiten Niekée? Vergeet dan niet je eigen lunchpakket!
Beste leerlingen, 

Hieronder vinden jullie een overzicht van activiteiten die voor de komende tijd gepland zijn. Voor alle activiteiten moet je je inschrijven. Alleen de creatief schrijven-cursus 'Er was eens' is verplicht voor alle GL-leerlingen van leerjaar 1 en 2. 
Inschrijven kun je bij Mevr. Bongaerts.                                Meer info


Maandag 26 november

10.30-12.00u

Onderbouw

Workshop Glassfusion

ECI - lok. 2.03

Donderdag 29 november

10.30-12.00u

Onderbouw

DJ-workshop

ECI - Azijnfabriek

Vrijdag 30 november

10.30-11.15u

Onderbouw

Afrikaanse percussie

ECI - theater

Vrijdag 30 november

13.00-14.30u

Verplicht voor alle eerstejaars

3D-tekenen

Cuypershuis

Donderdag 10 januari 2019

Hele dag

Onderbouw

Bezoek aan Rijksmuseum

Amsterdam

Diverse data

Variabel

Verplicht voor GL 1 en 2 + inschrijvers

'Er was eens'

creatief schrijven

Op school

Beste ouders,

Hierbij wil ik u informeren dat de lessen voor uw zoon of dochter op dinsdagochtend 25 september om 9.30 uur starten. Dit is vanwege een extra ingelast lerarenoverleg. 
ik vertrouw erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

G.H.M. (Geert) Thoolen
Teamleider onderbouw Niekée Roermond  
T 0475-345800 | E somngt02@soml.nl


Privacy
In verband met de nieuwe privacy-wetgeving hebben we de sites voor de onderbouw aangepast. Foto's waarop leerlingen duidelijk herkenbaar zijn (gezichtsfoto's) hebben we weggehaald. We mogen deze foto's alleen plaatsen als we daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouders cq verzorgers van de betreffende leerling(en). We nemen de privacy van u en uw kinderen serieus.

Maar het is wel jammer als we voortdurend 'gezichtsloze' foto's moeten plaatsen. Ook u als ouder zult het misschien leuk vinden uw kind 'in actie' te zien op school. Als we denken, dat een bepaald onderwerp niet zonder een (herkenbare) foto (of filmpje) kan, nemen we vooraf contact op met de ouders met de vraag of ze toestemming geven die te publiceren.

Het 'Nieuwe Helden'-filmpje valt o.i. overigens niet onder de nieuwe wetgeving.


Nieuwe Helden

Nieuwe helden 11 - promo
Ouderavond

 

In ons schrijven van 23 augustus jl. hebben wij u uitgenodigd voor de algemene ouderavond / community avond van de onderbouw op donderdag 13 september as. Graag willen wij u hieraan herinneren. Wij hopen u van harte te mogen begroeten. We starten om 19.00 uur in de homebase van leerjaar 2. 

 

Vriendelijke groet,

 

Team onderbouw NiekéeRooster

In verband met de afwezigheid van dhr. Minkenberg heeft zijn LO-groep woensdagmiddag 12 september geen les (leerjaar 2).Woensdag 12 september
Dinsdag 11 september
RotterdamBeste ouders/verzorgers,

Komende donderdag 30 augustus maken we met de leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) een uitstapje naar Rotterdam. We maken dan een rondvaart door de haven en we bezoeken ook nog een andere interessante plek in die stad.

De leerlingen moeten donderdag om uiterlijk 8.15u op school zijn, de bus vertrekt namelijk om 8.30u precies. De terugreis uit Rotterdam begint om 15.30. Dat betekent dat we om ongeveer 17.30u terug zijn op Niekée.


Zorgt u er alstublieft voor dat uw zoon of dochter stevige stapschoenen aan doet.

Een lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld om iets te eten of te drinken mag natuurlijk ook.

We hopen en verwachten dat het een heel leuke dag wordt voor alle leerlingen.


Met vriendelijke groet,

Het Onderbouwteam
Beste ouders,

Met ingang van het nieuwe schooljaar gebruiken we deze site om u te informeren over de gang van zaken in en de activiteiten van leerjaar 1 en leerjaar 2 (de onderbouw).

De eerste week stond in het teken van kennismaking en samenwerking. U hebt daar een programma van ontvangen.

U bent natuurlijk ook benieuwd naar de aanpak van onze school. Daartoe hebben we een eerste ouderavond gepland op 13 september 2018. Tijd: 19.00u. We verzoeken u dringend op deze avond aanwezig te zijn zodat ouders en docententeam samen kunnen zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van uw zoon of dochter.


Magister

Magister is op dit moment nog niet operationeel. Het ICT-team werkt eraan.

Laptop

Het Chromebook zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van week 35 worden uitgedeeld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voor alle leerlingen die mee hebben gelopen tijdens de Cityrun.....een heel groot compliment.

Ondanks dat het zo warm was ,hebben jullie de run allemaal uitgelopen. Hier mogen jullie heel trots op zijn :)

Wij zijn in ieder geval heel trots op jullie!!!!!!!


Je moet zijn aangemeld om gadgets toe te voegen die alleen zichtbaar zijn voor jou