Aktuellt



Välkommen till 7-9 T hemsida.


Skolan börjar igen onsdag 22 augusti, kl 8.00-13.00 



Information till hemmet!

Som ni redan vet har vi en ny organisation i Solskiftesskolan.
Eftersom jag har fått ett nytt uppdrag i kommunen som elevhälsochef är Mia Dernell är Tf rektor from 180416. 
Min första tanke när jag fick det nya uppdraget var att det skulle dra igång till det nya läsåret och att jag hade några månader att avsluta mitt värv på Solskiftesskolan. Nu ville min chef annorlunda då det är viktigt att vi kommer i gång redan nu i vår med kartläggningen av skolornas behov av elevhälsa till höstterminen 2018.

Precis som jag berättade för eleverna så är det med blandade känslor jag byter tjänst.  Jag trivs fantastiskt bra på skolan, dels med alla fina elever och duktig personal, men också med er föräldrar. Solskiftesskolan kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta. 

Resten av terminen kommer jag att arbeta 25 % på skolan för att göra övergången så smidig som möjligt för Mia. Riktigt farväl från Solskiftet blir det först på skolavslutningen den 14 juni.

Hoppas vi ses då.
Allt gott!
Henrik



Information om specialkost finns längst ner på sidan.
          
Telefon till oss är 540 818 47
eller 073-6634458









 







Höstterminen 2018

  • Onsdag den 22 augusti: Första skoldag
  • Fredag den 21 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2018 är eleverna lediga:

  • Vecka 44 (29 oktober - 2 november): Höstlov

Vårterminen 2019

  • Onsdag den 9 januari: Terminens första skoldag
  • Onsdag den 12 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2019 är eleverna lediga:

  • Vecka 9 (25 februari - 1 mars): Sportlov
  • Vecka 16 (15 april - 18 april): Påsklov
  • Onsdag 1 maj: Lovdag
  • Fredag 31 maj: Klämdag
  • Fredag 7 juni: Klämdag


Ċ
Marie Ingberg,
22 dec. 2017 02:09
Comments