ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

posted Aug 15, 2017, 8:41 AM by webmaster sobmoei   [ updated Aug 15, 2017, 8:42 AM ]

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐

posted Mar 15, 2017, 8:54 PM by webmaster sobmoei   [ updated Mar 15, 2017, 8:55 PM ]

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

posted Feb 20, 2017, 11:32 PM by webmaster sobmoei   [ updated Feb 20, 2017, 11:33 PM ]

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ

posted Dec 27, 2016, 7:25 PM by webmaster sobmoei   [ updated Dec 27, 2016, 7:29 PM ]

เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ

ทดสอบประกาศ

posted Nov 26, 2016, 1:59 AM by webmaster sobmoei

ทดสอบประกาศ

1-5 of 5