ประวัติโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 78/1 หมู่ 3 ถนนแม่สะเรียง – แม่สอด ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สะเรียง และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมยประมาณ 5 กิโลเมตร บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำยวมและเขตป่าสงวนแห่งชาติทิศตะวันออก ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 แม่สะเรียง – แม่สอด