การจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้


ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเด็กยากจน
หนังสือการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถาม
  • นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม  (บับเบิ้ล)     โทรศัพท์มือถือ: 09-0317-6091
  • นางสาวธัญชนก  คำวินิจ (ครูนุช)  โทรศัพท์มือถือ: 08-9435-1900 /09-1859-4993
  • นายผดุงศักดิ์  เงินใส (ครูแจ๊ค) โทรศัพท์มือถือ: 082-1864690
  • นายอัธยา  084-2228141
  • คุณปาณิสรา 087-8118220