Projectes interdisciplinaris

L'etapa d'educació primària és el període de formació destinat al desenvolupament de les capacitats individuals, de relació i actuació social, així com també a l'adquisició dels elements bàsics culturals i dels aprenentatges més significatius de diferents disciplines. A l'escola Santa Mª dels Apòstols hem optat per una metodologia de treball que engloba aquestes accions de la manera més significativa possible: els projectes interdisciplinaris. 


Treballar per projectes significa orientar la tasca educativa de tal manera que siguin els mateixos infants els que construeixen el seu propi coneixement. A la nostra escola, els projectes que es realitzen al llarg del curs són interdisciplinaris ja que a cada projecte es tracten les àrees de Coneixement del Medi, Llengua Catalana, Matemàtiques i Educació artística. Les formes de treball emprades són el treball individual, l'aprenentatge per racons i els grups cooperatius. A més a més, les activitats es complementaran amb l'ús de les TIC i altres activitats interactives aplicables a la pissarra digital.