Sinh Cafe


Địa chỉ

Văn phòng TPHCM
    
    24-26 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM
    246-248 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM
    Tel    : 84.8. 38 389 593 - 38 389 597 – 38 367 338
    Fax   : 84.8. 38 369 322
    Email: info@sinhcafevn.com
    Website: http://www.sinhcafevn.com

Văn phòng Đà Lạt

    Nguyễn Đình Chiểu
    ĐT: (063) 822663 – 836702

Văn phòng Mũi Né
    144 Nguyễn Đình Chiểu
    ĐT: (062) 847542

Văn phòng Nha Trang
    2A Biệt Thự
    ĐT: (058) 521891 – 524392
    
    90 Hùng Vương
    
    54/1 Nguyễn Thiện Thuật
    ĐT:  (058) 522892 – 523183

Văn phòng Hội An
    18B Hai Bà Trưng
    ĐT: (0510) 836948

Văn phòng Huế
    ĐC: Kios, 12 Hùng Vương
    ĐT: (054) 845022
    
    7 Nguyễn Tri Phương
    ĐT:  (054) 848626

Văn phòng Hà Nội
    ĐC:  47 Phố Hàng Hòm
    ĐT: (04) 289283

Giá vé

    Lưu ý: Báng giá được lấy từ website Sinh Cafe, xin gọi điện thoại để có mức giá cập nhật nhất

Một chặng

Khởi Hành

Sáng

Chiều

Thời Gian

Giá VND

Ha Noi – Hue ( ghế nằm)

No bus

17:30

12 giờ

180.000

Hue – Ha Noi ( ghế nằm)

No bus

17:30

12  giờ

180.000

Hue – Hoi An/Da Nang & vice versa

07:30

14:00

04  giờ

60.000

Hoi An – Nha Trang & vice versa (ghế nằm)

No bus

19:00

12  giờ

200.000

Nha Trang – Sai Gon & vice versa (ghế nằm)

No bus

20:00

09  giờ

160.000

Nha Trang – Sai Gon & vice servsa (ghế ngồi)

7:30

No bus

09  giờ

130.000

Nha Trang – Đà Lạt & vice versa

07:00

No bus

05  giờ

80.000

Nha Trang – Mui Ne & vice versa

07:30

20:00

4.5  giờ

160.000

Sai Gon – Mui Ne ( ghế ngồi)

7:30

20:30

4.5  giờ

90.000

Sai Gon – Mui Ne ( ghế nằm)

7:30

20:30

4.5  giờ

180.000

Mui Ne – Sai Gon ( ghế ngồi)

00:30

13:30

4.5  giờ

90.000

Mui Ne – Sai Gon ( ghế nằm)

00:30

13:30

4.5  giờ

90.000

Da Lat – Sai Gon & vice versa

07:30

No

07  giờ

100.000

Mui Ne – Da Lat

07:00

No

04  giờ

100.000

Da Lat – Mui Ne

07:00

No

04  giờ

100.000

Liên tuyến


No

Hành trình

Giờ khởi hành

Giá VND

01

Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning) –seating bus

7:30 am

570.000

02

Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

8:30 pm

600.000

03

Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning)-seating bus

7:30 am

620.000

04

Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

8:30 pm

760.000

05

Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(morning)-seating bus

7:30 am

750.000

06

Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(night)-seating bus

8:30 pm

750.000

07

Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi-seating bus

7:30 am

620.000

08

Sai Gon – Da Lat – Mui Ne – Nha Trang – Hoi An – Hue – Ha Noi

7:30 am

730.000

09

Sai Gon-NhaTrang –Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

7:30 am

390.000

10

Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

8:30 pm

420.000

11

Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

7:30 am

440.000

12

Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

8:30 pm

580.000

13

Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue – seating bus

7:30 am

570.000

14

Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue

7:30 am

440.000

15

Sai Gon-Da Lat- Mui Ne- Nha Trang- Hoi An- Hue

7:30 am

550.000

16

Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

5:30 pm

570.000

17

Ha Noi-Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (NhaTrang Night)

5:30 pm

600.000

18

Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon(Mui Ne Afternoon)

5:30 pm

620.000

19

Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Mui Ne Morning)

5:30 pm

760.000

20

Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

5:30 pm

710.000

21

Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Sai Gon

5:30 pm

620.000

22

Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

8:00 am

390.000

23

Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Night)

8:00 am

420.000

24

Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Morning )

8:00 am

440.000

25

Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Night)

8:00 am

580.000

26

Hue-Hoi An-Nha Trang –Da Lat-Sai Gon

8:00 am

440.000

27

Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

2:00 pm

530.000


Comments