Đường sắt Việt Nam


Địa chỉ

 • Ga Hà Nội
  • 120 Đường Lê Duẩn - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
  • ĐT: (04) 39423 697
 • Ga Vinh
  • Số 1 Đường Lệ Ninh - Phường Quán Bầu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
  • ĐT: (038) 3853 426
 • Ga Đồng Hới
  • Tiểu khu 4 - Phường Nam Lý - Thị xã Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
  • ĐT: (052) 3820 558
 • Ga Huế
  • Số 02 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • ĐT: (054) 3822 175
 • Ga Đà Nẵng
  • 202 Đường Hải Phòng - Thành phố Đà Nẵng
  • ĐT: (0511) 3823.810
 • Ga Nha Trang
  • 17 Thái Nguyên - Phường Phước Tân - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
  • ĐT: (058) 3822 113
 • Ga Phan Thiết
  • Số 1 Hoàng Hoa Thám - Phường Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
  • ĐT: (062) 3821 161
 • Ga Sài Gòn
  • Số 01 Nguyễn Thông - Phường 9 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
  • ĐT: (08) 3843 6528

Giờ tàu

 • Tàu Thống Nhất
  • Chiều Hà Nội - Sài Gòn

TÊN GA

SE1

SE3

SE5

TN1

TN3

SE7

HÀ NỘI

19:00

23:00

13:05

10:05

15:45

19:50

VINH

0:55
1:02

4:07
4:12

18:34
18:39

16:37
16:52

22:10
22:17

2:22
2:29

ĐỒNG HỚI

4:52
5:07

7:45
7:57

22:27
22:42

21:48
22:08

3:03
3:18

6:12
6:27

HUẾ

8:12
8:17

10:39
10:44

1:27
1:32

2:14
2:30

6:39
6:44

9:39
9:44

ĐÀ NẴNG

11:08
11:26

13:03
13:15

3:56
4:11

5:24
5:44

9:48
10:03

12:25
12:40

NHA TRANG

21:12
21:19

21:42
21:47

13:13
13:18

17:07
17:22

20:46
21:00

23:35
23:45

SÀI GÒN

5:20

4:30

20:45

2:55

8:00

8:55

  • Chiều Sài Gòn - Hà Nội

TÊN GA

SE2

SE4

SE6

TN2

TN4

SE8

SÀI GÒN

19:00

23:00

13:05

10:05

15:45

19:40

NHA TRANG

2:34
2:41

5:33
5:38

20:07
20:13

19:16
19:31

0:51
0:58

4:18
4:25

ĐÀ NẴNG

12:36

14:02

5:38

7:28

11:18

16:10

HUẾ

15:50
15:55

16:33
16:38

8:15
8:20

11:40
11:45

14:49
14:54

19:06
19:11

ĐỒNG HỚI

19:02
19:17

19:21
19:33

11:14
11:29

14:50
15:10

18:12
18:27

22:32
22:47

VINH

23:50
23:57

23:04
23:09

15:07
15:12

20:00
20:17

1:31
1:38

3:17
3:27

HÀ NỘI

5:40

4:30

21:10

3:29

8:30

9:30

 • Tàu Hà Nội - Lào Cai

Ga tàu

SP1

SP3

SP5

LC1

LC3

LC5

Hanoi

21:15

21:55

8:20

22:05

6:10

20:40

Viet Tri

 

 

 

0:12

8:16


Yen Bai

1:53

1:40

12:40

2:30

10:40

0:22

Bao Ha

3:16

 

15:14

5:08

13:32

2:47

Pho Lu

5:03

4:44

15:59

5:53

14:19

3:29

Lao Cai

6:15

6:00

17:05

7:10

15:40

4:35

 • Tàu Hà Nội - Hải Phòng

TÊN GA

HP1

LP3

LP5

LP11

HÀ NỘI

6:00

9:20

15:10

17:55

GIA LÂM

6:13
6:15

9:28
9:33

15:28
15:35

18:03
18:10

HẢI DƯƠNG

7:13
7:17

10:41
10:44

16:41
16:44

19:15
19:20

HẢI PHÒNG

8:15

11:45

17:45

20:20


Giá vé tàu

Comments