Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ

  • Đường Phạm Hùng
  • ĐT: (04) 3768 5549

Mô tả

Bến có hầu hết các xe đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước

Comments