O nás - sksrch@sksrch.cz Facebook - SK SRCH
Foto Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton 2016 naleznete zde   https://goo.gl/photos/5VvzFEg7nZ7X33Gq8Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton 2016 od Jiřího Rejla


Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmarton 2016 od Josefa Jiráska

Jak viděl Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton 2016 John Cagwe http://www.bezvabeh.cz/clanek/5062-volejnik-a-krouzilova-vyhrali-srssky-maraton-89lety-soukup-neriskoval


Výsledky Sršského Maratonu, půlmaratonu a čtvrtmaratonu 2016

SPORTOVNÍ KLUB SRCH

pořádá  v sobotu   19. 11. 2016, v 10:00 hod.

9. Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton,

NOVINKA 4 ČLENNÁ ŠTAFETA MARATONStart i cíl:

Před Základní školou v obci Srch.

Trasa:

Vede po kvalitním asfaltovém povrchu od ZŠ směrem k nadjezdu přes silnici I/37 do obce Pohránov, kde je otočka, opět přes nadjezd do obce Srch k ZŠ, kde se odbočí vlevo do mírného stoupání,na jehož konci před Obecním úřadem odbočíte vpravo. Dále pokračujete po rovince k točně autobusu MHD, odbočíte ostře vpravo a pokračujete k ZŠ do dalšího okruhu. (viz mapka). Délka 1 okruhu je 5 275 m. Závod se uskuteční za provozu se sníženou rychlostí, provoz bude regulován pořadatelskou službou.

Občerstvení:

BĚHEM ZÁVODU NA OBČERSTVOVACÍ STANICI V PROSTORU ZŠ A NA ZÁVĚR V RESTAURACI NA HŘIŠTI.

Přihlášky a prezence:

Předem na adrese http://sport-reg.cz/registrace?zavod=351  v den závodu na fotbalovém hřišti  od 07:30-9:30 hodin. Své přihlášení můžete zkontrolovat v seznamu přihlášených http://sport-reg.cz/seznam.php?id_zavod=351

Startovné:

Pro předem přihlášené a zaplacené do 21:00 hodin, dne 11.11.2016 - maraton 400,-Kč, půlmaraton 300,-Kč, čtvrtmaraton 200,-Kč a čtyřčlenná štafeta maraton 800,- Kč.

Startovné po tomto termínu a v den závodu bude na každý závod o Kč 100,- vyšší bez nároku na dárek. V ceně startovného je občerstvení během závodu, startovní číslo, časomíra, zdravotník a občerstvení po závodu /Sršský řízek/. Pro předem přihlášené maratonce a půlmaratonce, kteří v termínu zaplatí startovné  - dárek  /neplatí pro čtvrtmaraton a štafety/.

Dárek pro maratonce a půlmaratonce předem přihlášené

FUNKČNÍ  ANTIBAKTERIÁLNÍ BĚŽECKÉ PONOŽKY SE 

STŘÍBREM


Počet startujících bude omezen na 250 běžců.

Kategorie:

Muži: A do 39 let, B 40-49, C 50-59, D 60 a více let
Ženy: E do 34 let, F 35 - 49, G 50 a více let

Novinka - štafety maraton

Informace:

Lubomír Jirásko,  e-mail: sksrch@sksrch.cz

Ceny:

Věcné ceny pro 1. až 3. místo v kategorii dle možnosti pořadatelů.

Výsledky:

Vyhlášení v restauraci po doběhu posledního závodníka jednotlivého závodu, zveřejnění na stránkách sksrch.cz a facebooku SK SRCH. Průběžné výsledky v cíli.

 Ostatní:

Každý účastník startuje na své vlastní nebezpečí, měl by si být vědom svého zdravotního stavu. Je povinen dbát vyhlášky o silničním provozu a řídit se pokyny organizátorů. Organizátoři neodpovídají za škody na zdraví či majetku kohokoli, vzniklé v souvislosti s pořádanou akcí. Sprchy a sociální zařízení  - zajištěno v restauraci na hřišti. Pro případné zájemce o ubytování nabízíme možnost: www.hoteltrim.cz.  Od Hostelu Trim jede linka autobusu MHD č.17 do obce Srch, kde vystoupíte na konečné. Tato stejná linka jede i od autobusového a vlakového nádraží v Pardubicích.

Fotografie ze závodu budou na stránkách klubu.


                                                                                   SPORTS CLUB SRCH

                                                                             organizes

Srch marathon, half marathon, and quarter marathon (42,195m-21-10 km)

Saturday, 19th November 2016 at 10:00.

 NEW 4MEMBERS RELAY MARATHON


Start and finish:

In front of Elementary School in the village Srch.

Route:

It leads on quality asphalt roads from the elementary school in Srch toward the overpass over the I / 37 road into the village Pohránov. There is a turn back and the route goes again over the overpass to the Srch near the school. On the crossroad the route turn left up in a slight incline, and at the end of this incline in front of the Municipal Office it turns right. Then it continues straight on the bus turntable, where it turns sharply to the right and continues again in front of the elementary school to the next circuit. (See map). The length of one circuit is 5275 meters. The race will be held with road traffic at a reduced speed, where the traffic will be regulated by the organizers.

Refreshment:

DURING THE RACE at the refreshment point in front of elementary school AND AFTER THE RACE in the restaurant at local football playground.

Applications and registration:

Applications are available at http://sport-reg.cz/registrace?zavod=351

Registration is at local football playground before the race (from 07: 30 to 9:30 a.m.)

You can check the list of registered at http://sport-reg.cz/seznam.php?id_zavod=351

Entrance fee:

If you register and pay in advance till November 11th, 2016, 9:00 p.m. - marathon 400 CZK, half marathon 300 CZK, quarter marathon 200 CZK, and four relay marathon 800 CZK.

Entrance fee after that date and on race day will be higher for 100 CZK at every race, and without the gift. The entry fee includes refreshments during the race, start number, timer, paramedic, and refreshments after the race / Sršský steak /. For marathoners and half marathoners, who will be registered in advance and also pay the entry fee before the deadline - gift.

The number of participants will be limited to 250 runners top.


Categories:

Men: A to 39 years old, B 40-49 years old, C 50-59 years old, D 60 years old and older.

Women: E to 34 years, F 35-49 years old, G 50 years old and older.

Relays

Information:

Lubomír Jirásko, e-mail: sksrch@sksrch.cz

Prices:

Prizes for 1st, 2nd, and 3rd place in every category according to organizer’s possibilities.

Results:

Announcement in the restaurant after the last competitor in individual race finishes. Results will be posted on the website and on Facebook SK SRCH. Interim results at the finish.

Other:

Each participant starts at his own risk and should be aware of his condition. He is obliged to Decree on the Road Traffic and has to follow the instructions of the organizers. The organizers are not liable for damage to health or property of anyone, incurred in connection with these activities. Showers and toilets are provided in the restaurant on the playground. For those who wish to use the possibility of accommodation, visit www.hoteltrim.cz. From Hostel Trim you can follow the bus line No. 17 in the village Srch, where you will get to the final. This same line goes from the bus and train station in Pardubice.

Photos from the race will be on the SK SRCH club’s website.Česťa Šild

Česťa Šild 2016Něco málo z Krušnomana 2016

https://www.youtube.com/watch?v=9x0tUFnzjzA

https://www.youtube.com/watch?v=b8-6bXiWtcQ

Krušnoman 2016
Břehy 2016

Duatlon Břehy 2016
Vinařský půlmaraton 2016

Pardubický Vinařský půlmaraton 2016


Rozpis závodů pořádaných SK Srch  v roce 2016/2017

Závod

Kdy

V kolik

Poznámka

Sršská devítka

2.11.2016

18:00 hodin

Bude započítána do Zimního poháru Srchu 

Zimní pohár Srchu

2.11.2016

18:00 hodin

 

Maraton/Půlmaraton/Čtvrtmaraton

19.11.2016

10:00 hodin

 

Zimní pohár Srchu

14.12.2016

18:00 hodin

 

Zimní pohár Srchu

11.1.2017

18:00 hodin

 

Zimní pohár Srchu

8.2.2017

18:00 hodin

 

Zimní pohár Srchu

8.3.2017

18:00 hodin

                                                             Sportovní klub Srch


Sportovní klub Srch je sdružení, kde jsou členy nejen aktivní závodníci všech věkových kategorií ale také lidé, kteří zajišťují technické zázemí, fandí při závodech, pomáhají s organizací závodů atd.

Hlavní náplní je účast na závodech vytrvaleckého zaměření, především se to týká silničních a krosových běhů všech distancí (tj. od nejkratších až po maratón, někdy i ultramaratón), duatlonů (běh, kolo, běh), triatlonů (od sprinttriatlonu až po ironmana: 3,8 km plavání, 180 km kolo, maratón).

Během existence klubu jsme se zúčastnili stovek závodů nejen regionálních rámci východních Čech ale závodů mezinárodních. Pravidelně se účastníme pražského půlmaratónu a maratónu, účast na Pardubickém vinařském půlmaratónu je samozřejmostí. V rámci duatlonu a triatlonu nechybíme na závodech Pardubického poháru, několikrát jsme byli v Otrokovicích na Moraviamanovi (klasický ironman), někteří organizátoři si již nedokáží představit, že bychom na některých závodech chyběli, např. (Czechman, Amatérský triatlon na Konopáči, seriál běhů na Monaku atd.).

Ze závodů vozíme i úspěchy, za dobu trvání jich bylo již požehnaně, nechceme se jimi chlubit, ale umístění na bedně máme nejen z akcí regionálních ale i z mistrovství republiky (např. v roce 2010 Alena Rýznerová 2. místo ve své kategorii v Otrokovicích – mistrovství republiky v dlouhém triatlonu).

Závody ale také samy organizujeme. Součástí Velké ceny východních Čech je již vyhlášená Sršská devítka. Pravidelnou akcí je Zimní pohár Srchu (5 závodů v trase Sršské devítky v období listopad až březen). Známým se stal i Sršský maratón, půlmaratón a čtvrtmaratón, který se běhá vždy koncem listopadu a dalo by se říci, že je vyvrcholením běžecké sezóny. Sršský maratón půlmaratón a čtvrtmaratón, je jeden ze dvou pořádaných na území Pardubického kraje.

Spolupracujeme také s triatlonovým klubem SK OMT Pardubice, kdy si vzájemně pomáháme při organizaci závodů a na některé závody i společně vyrážíme.

V naší činnosti nás podporuje obec Srch a bez této podpory bychom nebyli schopni nejen organizace závodů ale i aktivní účasti na některých závodech, kterých se pravidelně účastníme. Snažíme se nejen při závodech ale i pořádáním závodů na území naší obce vzorně reprezentovat a myslíme si, že se nám to i daří. To ale ať posoudí účastníci našich závodů anebo organizátoři závodů, kterých se účastníme.

Do našeho SK uvítáme další zájemce, kteří by chtěli nejen závodit, ale třeba jenom pomoci.

Kontakt: sksrch@sksrch.cz   Facebook - SK SRCH