ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์งานประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก