ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์งานประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปี 2562  ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ครอบครัวออกกำลังกาย”

สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2562 ภาพฝีพระหัตถ์ "ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน"