ระบบรับสมัครออนไลน์ปิดรับแล้วครับ

** ท่านสามารถสมัครได้ที่ **
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 Sci & Tech Mini Marathon #1


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่จัดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

แผนที่เส้นทางวิ่ง

แนะนำเส้นทางวิ่ง Sci & Tech Mini Marathon #1ราคาบัตร / ระยะทาง / รุ่นอายุการแข่งขัน

 • VIP 1000 บาท (สามารถเลือกวิ่งประเภทใดก็ได้)
 • ฟันรัน Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 250 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้
 1. รุ่นเยาวชน(อายุไม่เกิน 18 ปี) ชาย / หญิง
 2. รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง
 3. รุ่นอายุ 35 - 49 ปี ชาย / หญิง
 4. รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย / หญิง
 • มินิ มารธอน Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 300 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้
 1. รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง
 2. รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชาย / หญิง
 3. รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ชาย / หญิง
 4. รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ชาย / หญิง
 5. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย / หญิง


รางวัลและของที่ระลึก

 1. ผู้สมัครประเภทฟันรัน / มินิมารธอน / VIP จะได้รับเสื้อคอกลมที่ระลึก 1 ตัว
 2. ผู้สมัครที่เดิน - วิ่งถึงเส้นชัยประเภทฟันรัน  จะได้รับเหรียญที่ระลึก
 3. ผู้สมัครที่เดิน - วิ่งถึงเส้นชัยประเภทมินิมารธอน  จะได้รับเหรียญที่ระลึก
 4. ประเภท Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้
 • อันดับที่ 1 - 5 รับถ้วยรางวัล
 • อันดับที่ 6 - 10 ของที่ระลึก
      5. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้
 • อันดับที่ 1 - 5 รับถ้วยรางวัล
 • อันดับที่ 6 - 10 ของที่ระลึก
      6. ประเภท VIP จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก

ขนาดไซส์เสื้อ

                                     


เหรียญและถ้วยรางวัล

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นายธีรยุทธ์ ศรียาเทพ , นายอนุชา เตยแก้ว , นางวรรณฤดี หมื่นพล
ธนาคารกรุงศรี สาขากาญจนวณิชย์ สงขลา
หมายเลขบัญชี 366-1-64297-5
( ต้องแนบหลักฐานในการชำระค่าลงทะเบียน ในแบบฟอร์มการสมัคร )