Krátkodobý plán 21. 1. - 25. 1. 2019

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“6. ročník

Fyzik

téma: Fyzikální veličiny

učivo:   magnetismus, magnety. indukce

domácí úkoly: dobrovolné experimenty s vysvětlení, 

písemné práce: -

                                                           7. ročník

Matematika téma: poměr
 
učivo:   poměr, dělení čísel v poměru, zvětšování, zmenšování, měřítko.........logické úlohy


PROSÍM NOSIT POMŮCKY DO RÝSOVÁNÍ

dobrovolné domácí úkoly:  příklady z pythagoriády 


                       

písemné
 práce: -
                            
                       

ww.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=4530&action=show#selid
         
8. ročník
                                                       
Chemie 

téma: chemické prvky, kyslík

učivo:  kyslík, 

Domácí úkol:  -

písemné práce: 

práce na zadaných prezentacích - zaměřené na chemické prvky a sloučeniny - kde se s látkami setkáváme, jaké mají vlastnosti, kde je lze použít - popř. ukázka a experiment...................je možno si dopředu připravit testík o prvku ................max,. rozsah 10 minut - musí jít o vaši prezentaci ne stáhnutou z netu - jinak je klasifikována nedostatečně!!!

Fyzik

téma:teplo

učivo: teplo, měrná tepelná kapacita - měření, výpočet tepla

domácí úkoly: dobrovolné experimenty s vysvětlení,

písemné práce:-

ZMĚNA: po- -chemie 
                  út - fyzika - 1h vv
                   st - 
                  čt - chemie
                  pá - fyzika9. ročník

Matematika   
                  
téma:   funkce

učivo:,funkce, grafy, zadání, definiční obor, obor hodnot,  trénink paměti, číselné řady

domácí úkoly: 

písemné práce:  -
                            
                              
                              

 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY Z MATEMATIKY-- 21.1. opravy a nedodělávky testů.....

pondělí - 13:45 - 15:00 


dobrovolné doučování - pátek - 13:30 - 15:00- testy z příjimaček - příklady, které nám nejdou - testový sešit s sebou

http://www.gymnct.cz/sites/default/files/dokumenty/studium/pzk/cermat_it_2016_4l_m_test.pdf
http://www.gymnct.cz/sites/default/files/dokumenty/studium/pzk/cermat_ot_2017_4l_2termin_m_test.pdf
http://www.gymnct.cz/sites/default/files/dokumenty/studium/pzk/cermat_it_2015_4l_m_test.pdf
http://www.gymnct.cz/sites/default/files/dokumenty/studium/pzk/cermat_ot_2015_4l_m_test.pdf


Chemie

téma:  redoxní reakce, 

učivo:   výpočty z chemických rovnic, neutralizace, koroze, hoření, galvanické články

domácí úkoly: -
       
písemné práceelektrolýza - zkoušení, skupinové prezentace 

Badatelské praktikum

téma: práce na projektech na globe games+ přírodní zahrada

PROMYSLETE NÁVRH ŠKOLNÍ ZAHRADY - CO MŮŽEME ZMĚNIT, UPRAVIT, VYTVOŘIT,

domácí úkoly: -


Chemické praktikum

téma: vodík.......

úkol: příprava a důkaz vodíku, výbušnost, 


domácí úkoly: -


třídní akce - informace
 

Co nás čeká a nemine? 

-přemýšlejte a navrhněte................výtvarná výchova - pomůcky + výkresy na projekty .... 200,-prosím uhraďte co nejdříve !!!!!!!!!(stále chybí peníze některých žáků)

22. 1. filmové odpoledne v Píšti (díky všem deváťákům, kteří v tom osmáky nenechají a pomohou........díky)

27. 1. - 31. 1. lyžařský výcvik (bližší info p. uč. Steffek)

1.2. pololetní prázdniny - pátek

5.2. konzultace - nutno se objednat 

6.2. - 7.2. - GLOBE STAR Praha - tým vybraný - domluvte se na zkoušce prezentace Kája, Lucka, Lucka, Sarča

13.2. LOMAS - matematická soutěž skupin - Hlučín- David, Tomáš, Tomáš, Matěj L., Sarča, Kája, Lucka, Lucka, 
Matěj???Matěj Šintler z 8. tř.

5.3. konzultace - nutno se objednat 

11. 3. – 17. 3. jarní prázdniny

2.4. konzultace - nutno se objednat 

30.4. spaní ve škole - čarodějnické 

květen - příhraniční olympiáda - organizátoři Píšť

7.5. konzultace - nutno se objednat 

4.6. konzultace - nutno se objednat 


44
4.9

13.