majerova@skolapist.cz

20. TÝDEN (21. 1. – 25. 1.)

DOMÁCÍ ÚKOLY:

ČJ – vystřihnout písmeno c, C na úterý

PŘIPRAVUJEME SE NA RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ZKONTROLUJTE E-MAIL.


JE NUTNÁ DENNÍ KONTROLA UČEBNIC A DENÍČKU.

 

ČEŠTINA

-          SL – čtení dopisu, nové písmeno c, C, čtení vět s porozuměním

-          PS – nové písmeno r, P, R

 PROCVIČUJEME SI DOMA DIKTÁTY – KRÁTKÉ VĚTY Z PÍSANKY!!!

 

MATEMATIKA

-          sčítání a odčítání do 20 s papírovými mincemi, jednoduché slovní úlohy, práce s číselnou řadou (0-20)

 

PRVOUKA

-        režim dne – části dne, dny v týdnu, základní orientace v čase, určování hodin – celá hodina.

-         pracujeme s papírovými hodinami

 

ANGLIČTINA

-          nová lekce - Come and play!

-          učíme se nová slovíčka: a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train

-          opakujeme si barvy anglicky - white, yellow, orange, red, pink, green, blue, brown, black

 

Učíme se:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs