Fyzika

Plán výuky 4. 6. - 29. 6.  2018
9. ročník

středa 6. 6. 
 • Elmg. vlny a záření + zdroje záření
pátek 8. 6. 
 • jaderná energie
středa 13. 6. 
 • výlet
pátek 15. 6. 
 • jaderná energie
středa 20. 6.
 • jaderná energie

pátek 22. 6. 
 • shrnutí učiva

8. ročník

středa 6. 6.
 • zdroje elektrického proudu
pátek  8. 6. 
 • zapojování jednoduchých elektrických obvodů
středa 13. 6. 
 • čím měříme elektrický proud
pátek 15. 6. 
 • čím měříme elektrické napětí
středa 20. 6.
 • Ohmův zákon
pátek 22. 6. 
 • shrnutí učiva


ĉ
Neznámý uživatel,
6. 6. 2018 11:08