Plán práce 21.1.(pondělí) - 25.1. (pátek)Přírodopis 6.r.
- Mnohobuněčné houby vyšší 
                            - dom. úkol: učit se průběžně nové učivo  a do školy nosit obalený sešit A440  s lenochem,                                    učebnici a pracovní sešit
                            - závěrečná klasifikace - uzavírání pololetních známek
                     
                              
                             
                           
                        
                                                                                                                                                                             
Přírodopis 7. - Vyšší živočichové - Obratlovci - Plazi - hadi, želvy, krokodýli
                       - dom. úkol: učit se průběžně nové učivo a do školy nosit obalený sešit,            
                         učebnici a pracovní sešit
                       - do sešitu pravidelně vlepujeme pracovní listy z přírodopisu
                       - ústní zkoušení žáků, kteří nenapsali dobře písemnou práci a chtějí si zlepšit pololetní
                         známku                     
                       
                                                                                                                                               
Přírodopis 8.r. - Člověk - kosterní soustava člověka - dokončení, soustava svalová
                          - dom. úkol: učit se průběžně nové učivo a do školy nosit obalený sešit A460
                            s lenochem
                          - prověrka z původu a vývoje člověka, lidské rasy bude ve čtvrtek 24.1. + kostra člověka
                         


                                         
                             
                     
Přírodopis 9.r.  -  Uhličitany a křemičitany
                           - dom. úkol: učit se průběžně nové učivo a do školy nosit sešit A460 s lenochem 
                          - pravidelně se připravovat
                          - domluva ve škole na prověrce z přírodopisu, bude asi pravděpodobně příští týden
                                       
                          
                                           
                                          
                                                                                  
 Anglický jazyk 2. r. - Lesson 7 - Animal friends - rozpoznání 6 zvířátek, vazba "Do you like?"
slovní zásobu z lekce - viz https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07?cc=cz&selLanguage=cs - procvičovat

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs                                                                                          
                                                                                                                                             
Anglický jazyk 6. r. -Lesson 6C - Are we going to the shops?
                                    - grammar:  can / can´t, there is / there are, present continuous, how much                                                            is ...../ how  much are .....
                                    - dom. úkol: do školy nosit učebnici Project 1, pracovní sešit Project 1      
                                    - prověrka z přítomného času průběhového  a prostého bude ve čtvrtek 24.1.
                                    - nová slovíčka ještě nepsaly Saša a Vendula - budou je psát v úterý 22.1. -
                                    - domluva v pondělí ve škole která slovíčka to budou                 
                                   
                                      
                                      
                                                                                                                                                                                   
Anglický jazyk 7.r- Lesson 3A - Holidays - Where were you last weekend? + Lesson 3B - Our holiday
                               - grammar: past simple - minulý čas prostý, regular and irregular verbs - pravidelná a
                                    nepravidelná slovesa
                                  - dom. úkol: do školy nosit učebnici Project 2, pracovní sešit Project 2 a sešity
                                  - prověrka z was /were - minulý čas prostý slovesa "být" - bude ve středu 23.1.
                                 - na pondělí 21.1. - nová slovíčka z pracovního sešitu str. 82/Lekce 3A- Where were you
                                   last weekend? + Phrases with at, on, on - píše jenom Emma - nepsala minulý týden +
                                   + současně v pondělí píše Test Revision - datumy, zvířata, přítomný čas prostý, 
                                   přítomný čas průběhový a zájmena
                                  - na pátek 25.1. - nová slovíčka z pracovního sešitu str.82/Lekce 3B - Our holiday + 
                                  Holidays (píšou všichni)
                                  
                                                           
                                        
                                                                                                                                    
Anglický jazyk 8 .r. - Lesson 6D - The lost penguin + Culture
                                     - grammar:  have to, adverbs or adjectives, making suggestions
                                     - dom. úkol: do školy nosit učebnici Project 2, pracovní sešit Project 2 a
                                       sešity - English exercise a English grammar               
                                     - prověrka z "have to" - bude bude ve středu 23.1. - překlad - kladná věta, otázka a 
                                       zápor
                                  
                                
                                                                                                            

Anglický jazyk 9.r. - Lesson 4 - Our trip to London, Revision
                                   - grammar: definitive articles - the - with place names, indefinitive articles
                                   - dom. úkol: do školy nosit učebnici Project 3, pracovní sešit Project 3 a
                                     sešity
                                    - nová slovíčka z prac. sešitu str. 82/Lesson 4A Our trip to London - píšeme ve středu 
                                     23.1. 

                        
                              
                             

Výchova k občanství - Člověk v sociálních vztazích - asertivní, agresivní a pasivní chování
                                      - chystáme si aktuality - dvě aktuality z domova a dvě aktuality ze světa
                                      -nové aktuality budeme mít od prvního únorového týdne - na 7.2. si chystají dvě
                                       aktuality z domova a dvě aktuality ze světa - Dominik a  Tomáš
                                      - moje životní postoje a životní hodnoty