Domovská stránka

Související obrázek

 

„Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost…“

(Linda Dobson)

    


 PLÁN PRÁCE 10.12. - 14.12. 2018

 ČESKÝ JAZYK
 7. roč.:  pondělí - TEST (příslovce)
              
 9. roč.: Skladba slova, tvarosloví
               
Každé pondělí od 13:40 - 15:10 budu ve školní knihovně. V tomto čase máte možnost vypůjčit si libovolnou knížku a prožívat pak doma krásné relaxační chvilky se svými hrdiny:-)
7. roč. - přečíst minimálně 2 knížky za 1. pololetí (známka F)
9. roč. - přečíst minimálně 3 knížky za 1. pololetí (známka F)

 

 DĚJEPIS  

6. roč.: středa - nakreslit  do sešitu 4 druhy starověkého písma 
            učivo: Mezopotámie
7. roč.:   středa - TESTÍK (od Sámovy říše - první Přemyslovci)
              učivo: První Přemyslovci
8. roč.: učivo: Petr Veliký a Kateřina Veliká
9. roč.: Meziválečné období v ČSR
              
 VLASTIVĚDA
5. roč. - úterý - vyhodnocení společné skupinové práce (sousední státy)
Zeměpisné pojmy se učíme doma z atlasu nebo z map na internetu, nemá smysl učit se pojmy zpaměti podle čísel ve slepé mapce.