Domovská stránka

Vítám všechny rodiče na stránkách 2.třídy.

Ve 22. týdnu - 28.1. - 1.2. se budeme učit:
 
Jazyk český -  učebnice - opakování - dě, tě, ně... Sloh - popis. Různé tvary slov a slova 
                          příbuzná. Diktát.
                          čtení - článek - Z deníku kocoura Modroočka. Nácvik na recitační soutěž.  
                          psaní - přepis textu, opis slov. 

Matematika -  opakování numerace do 100 - desetiminutovka. Jednotky - m, l, kg, 
                            cm. Příprava na násobení. Násobení č. 2.            

Prvouka - nemoc, obezřetné chování - týrání, šikana, linka důvěry...

30. 1. a 31. 1. od 7,30 hod. - 8,00 hod. - vybíráme lyžařskou výbavu.
31. 1. se vydává výpis z vysvědčení za 1. pololetí.
1. 2. jsou pololetní prázdniny

                    Úspěšné dny v novém týdnu přeje
 
                                                           vaše třídní učitelkaV 21. týdnu - 21.1. - 25.1., se budeme učit:

Jazyk český - učebnice - slabiky - bě, pě, vě, mě. Diktát vět.
                      čtení - článek - Dobrodružství veverky Zrzečky, básničky, naučný text.
                      psaní - písmena - x, X, opakovací a procvičovací stránka

Matematika - numerace do 100. Písemné sčítání a odčítání přes 10. Počítání se
                           závorkou. Geometrie - rýsování úseček dané délky. Desetiminutovka.

Prvouka -  bezpečná domácnost. Nemoc - příznaky, léčba, hygiena, prevence, nebezpečí
                    užívání léků a návykových látek.

22. 1. od 16,30 hod. se koná filmové odpoledne pro děti.

Krásné zimní dny vám přeje
     
                                      třídní učitelka