Domovská stránka


Týden od 21. 1. do 25. 1. 2019

Český jazyk 4. třída
Učivo: Uč. 2. díl  - Vzory substantiv rodu středního a ženského - uč. str. 9 - 12, PS str. 3 - 5
Čtení - Domov pro Marťany (společná četba)  - str. 58 - 62; Název kapitoly: Babička se vrátila domů
Sloh - Vyrábíme kartonový nábytek
Domácí úkoly: Vyrábíme kartonový nábytek - první polovina, UČ  viz. v pátek zadaný úkol   
Písemné práce:  Průběžné opakování vzorů substantiv

Anglický jazyk 4. třída
Učivo: Happy Street 2, str. 18 - 21, Healthy eating,  He´s got..., She´s got...PS str. 13 - 15
Domácí úkoly: nejsou
Písemné práce: Průběžné opakování slovní zásoby

Vlastivěda 4. třída
Učivo: Uč. str. 20 - Orientace v krajině , PS str. 8
Domácí úkoly: nejsou 
Písemné práce: nejsou

Pracovní činnosti 4. třída
Učivo: Lepíme nábytek ze špejlí  
Domácí úkoly: Donést špejle, kartonový papír, lepidlo Herkules
Písemné práce: nejsou

Výtvarná výchova 4. třída
Učivo: Sněhulák - lepená koláž
Domácí úkoly: nejsou  
Písemné práce: nejsou

Hudební výchova 4. třída
Učivo: Nácvik Lesti ťa synečku - lidová slovenská píseň 
Domácí úkoly: nejsou
Písemné práce: nejsou

Tělesná výchova 4. třída
Učivo: Pořadová cvičení, šplh na tyči, přeskok kozy - roznožka, kotoul vpřed, cvičení na trampolínce, cvičení na žebřinách, základy košíkové, skok daleký a trojskok
Domácí úkoly: nejsou
Písemné práce: nejsou

Anglický jazyk 5. třída
Učivo: Project 1, učeb. str. 18 - 21 Friends and family; Mickey, Millie and Mut, PS str. 15 - 17
Domácí úkoly: nejsou
Písemné práce: Probraná slovní zásoba 

Anglický jazyk 3. třída
Učivo: Happy Street 1, učeb. str. 22 - 24, Colin in Computerland, In Britain, At the shop, PS str. 13 - 15
Domácí úkoly: nejsou
Písemné práce: Průběžné písemné zkoušení slovní zásoby


Informace pro žáky a rodiče: 
22. 1. Filmové představení pro žáky
- možné nákupy občerstvení
- párek v rohlíku - 15 Kč
- popcorn - 15 Kč
- kofola - 15 Kč