Týdenní plány 5. a 4. třídy

den: 21. 1. - 25. 1. 2019

22.1. od 16 hod. Filmové odpoledne

5. třída

Jazyk český a literatura

Přídavná jména, skloňování příd. jmen tvrdých.
Učebnice: str. 46 - 49
Pracovní sešit: str. 22 - 23
Domácí úkoly: na 23.1. - prac. seš. str. 22/cv. 3 - aspoň 8 slov ke každému
   
Čtení - čtení knih z knihovničky, čtenářské dílny.
Domácí úkoly: číst doma knihu na čtenářský deník - odevzdání 31.1.

Přírodověda   

Zkouším na polární pás - Meiselová, Chříbková.
Vesmír, sluneční soustava.
Učebnice malá: nenosit
Pracovní sešit: str. 27 - 28
Domácí úkoly: na 28.1. - krátký referát do sešitu na 1 planetu dle zadání ve škole


Hudební výchova
Píseň "Zlatnická".
Domácí úkoly: ---


4. třída
Matematika
Procvičování učiva.
Ve středu geometrie - rýsování trojúhelníku, pravítko a kružítko!
Učebnice: str. 71 - 76
Domácí úkoly: na 25.1. - str. 74/cv. 36

Přírodověda   

21.1. Zkouším od živočichů.
Neživá příroda - horniny a nerosty.
Učebnice: str. 40 - 41
Pracovní sešit: ---
Domácí úkoly: ---


den: 14. 1. - 18. 1. 2019


5. třída

Jazyk český a literatura

17.1. - pololetní test z Jč (vyjm. slova, určování slovních druhů, skloňování podst. jmen, určovaní kategorií podst. jmen - pád, číslo, rod, životnost a vzor)
Procvičování učiva - pracovní listy.
Učebnice: ---
Pracovní sešit: ---
Domácí úkoly: učit se na test
   
Čtení - čtení knih z knihovničky, čtenářské dílny.
Domácí úkoly: ---

Přírodověda   

14. 1. - malá písemka na polární pás.
Opakování podnebných pásů.
Učebnice malá: ---
Pracovní sešit: str. 24
Domácí úkoly: ---


Hudební výchova
Píseň " Měla jsem holoubka".
Domácí úkoly: 17.1.zkouším  - na vybranou píseň z učebnice aspoň 2 sloky Zháňal, na stupnici C Dur - Pavlorek, Strachota, Zahnášová


4. třída
Matematika
18.1. - pololetní test na probrané učivo (bez geometrie).
Písemné odčítání, pamětné násobení, opakování učiva.
Učebnice: str. 65 - 67, str. 70
Domácí úkoly: ---

Přírodověda   

21.1. Zkouším od živočichů.
Příroda v zimě. Neživá příroda.
Učebnice: str. 36 - 38
Pracovní sešit: str. 23
Domácí úkoly: ---

den: 7. 1. - 11. 1. 2019

8.1. - konzultační odpoledne pro objednané rodiče od 14 hodin
         - od 16:00 hod. schůze k lyžařskému výcviku ve 2. třídě.

17.1. - pololetní test z Jč (vyjm. slova, určování slovních druhů, skloňování podst. jmen, určovaní kategorií podst. jmen - pád, číslo, rod, životnost a vzor)

5. třída

Jazyk český a literatura

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, pracovní listy.
Učebnice: str. 43 - 45 
Pracovní sešit: str. 19 - 21
Domácí úkoly:
 na 8. 1. - naučit skloňování vzorů rodu mužského (učeb. str. 44)
                              na 10. 1. - prac. sešit str. 20/ cv. 2 a)
                              : na 14. 1. - dokončit pracovní listy  
   
Čtení - čtení knih z knihovničky, čtenářské dílny.
Domácí úkoly: ---

Přírodověda   

14. 1. - malá písemka na polární pás.
Zkouším na mírný pás a Arktidu.
Polární pás - Antarktida
Učebnice malá: str. 21
Pracovní sešit: str. 22 - 23
Domácí úkoly: na 10.1. - vybarvi zvířata na str. 22 a 23 (prac. sešit)


Hudební výchova
Píseň " Měla jsem holoubka".
Domácí úkoly: zkouším  - na vybranou píseň z učebnice aspoň 2 sloky Zháňal, na stupnici C Dur - Pavlorek, Strachota, Zahnášová


4. třída
Matematika
Zaokrouhlování čísel. Pamětné počítání v oboru nad 10 000.
Ve středu geometrie - přinést kružítko! Kružnice, kruh str. 68.
Učebnice: str. 60, str. 63 - 65
Domácí úkoly: 8. 1. - str. 64/ cv. 14

Přírodověda   

Zkouším od živočichů.
Opakování lesa. Příroda v zimě.
Učebnice malá: str. 34 - 35
Pracovní sešit: str. 22
Domácí úkoly: ---