U jednotlivých ročníků najdete:
  • požadavky na referáty
  • témata pro zpracování
  • požadavky na orientaci na mapě