Týden od 14.9. do 18.9.

  • Pondělí 14.9. - Informatika 7.B - otázky v teamsech
  • Pondělí 14.9. - Fyzika 6.: test - těleso a látka
  • Úterý 15.9. - Matematika 7.B: Test - Opakování - početní operace s desetinnými čísly, převody jednotek
  • Úterý 15.9. - Matematika 8.: Test - Poměr, trojčlenka, procenta
  • Úterý 15.9. - Fyzika 7.B: Test - Znázornění síly, gravitační síla
  • Úterý 15.9. - Informatika 9: Otázky v teamsech
  • Středa 16.9. - Fyzika 9: Test - opakování se sešitem
  • Středa 16.9. - Informatika 9: Otázky v teamsech
  • Pátek 18.9. - Fyzika 9: Test - Kmitavý pohyb, frekvence, perioda, pocet kmitů

  • Fotky z akcí najdete na stránkách školy na na adrese https://www.zonerama.com/zsondrejov/619950

Chceš se naučit matematiku? Zde celá řada úloh, kde si ověříte správnost řešení. - najdete na adrese http://www.hackmath.net/cz

Naučte se více z astronomie na ze stránek Hvězdárny a  Brně - najdete na adrese http://www.hvezdarna.cz/astrokurz/