Týden od 24.9.2018 do 28.9.2018
  • Pondělí 24. září - matematika 9. třída - test (lineární rovnice)
  • Pondělí 24. září - fyzika 6. třída (látky a skupenství)
  • Pondělí 24. září - fyzika 7. třída (gravitační síla - vlastnosti, výpočet, znázornění)
  • Pondělí 24. září - občanská výchova - připravit si návrhy na mikiny
  • Úterý 25. září - matematika 8. třída - test (počítání s mocninami)
  • Úterý 25. září - informatika 9. třída - samostatná práce (tvorba šablony ve Writer)
  • Úterý 25. září - informatika 7. třída - samostatná práce (opakování Writer ze 6. třídy)
  • Středa 26. září - fyzika 8. třída - laboratorní práce
  • Čtvrtek 27. září - matematika 8. třída - test (vyhledávání druhé mocniny v tabulkách)
  • Pátek 28. září - Státní svátek
Aktualizace 
Chceš se naučit matematiku? Zde celá řada úloh, kde si ověříte správnost řešení. - najdete na adrese http://www.hackmath.net/cz

Naučte se více z astronomie na ze stránek Hvězdárny a  Brně - najdete na adrese http://www.hvezdarna.cz/astrokurz/