Týden od 23.4.2018 do 27.4.2018
  • Pondělí - 23.4. - fyzika 7. třída - test (zakřivená zrcadla)
  • Pondělí - 23.4. - informatika 5.A třída - samostatná práce (vkládání obrázků a neformátovaného textu)
  • Úterý 24.4. - matematika 8. třída - test (slovní úlohy řešené rovnicemi - základní)
  • Úterý 24.4. - fyzika 9. třída - test (vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech)
  • Středa 25.4. - matematika 9. třída - test (rovnice s neznámou ve jmenovateli)
  • Středa 25.4. - fyzika 7. třída - písemná práce (světlo, zdroje světla, zatmění, fáze Měsíce, odraz světla, zrcadla)
  • Čtvrtek 26.4. - 
  • Pátek 27.4. - 
Aktualizace 
Chceš se naučit matematiku? Zde celá řada úloh, kde si ověříte správnost řešení. - najdete na adrese http://www.hackmath.net/cz

Naučte se více z astronomie na ze stránek Hvězdárny a  Brně - najdete na adrese http://www.hvezdarna.cz/astrokurz/