Výběrová řízení na služby a dodávky

Uvádíme názvy výběrových řízení. Samotné znění výzev je v přílohách tohoto článku. Další informace v kanceláři školy.


Konvektomat do ŠJ - 450.000,- bez DPH.


Ukončené:

Malování školy - zakázka ve výši cca 245.000,-

Výměna podlahové krytiny- zakázka ve výši cca 250.000,-
Ċ
Jiří Kopárek,
20. 9. 2016 2:04
Comments