Šablony 2017

Cílem projektu je rozvoj v oblastech společného vzdělávání a matematické gramotnosti. 

Díky projektu je ve škole zajištěno:
  • působení speciálního pedagoga
  • doučování a příprava na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • jsou financovány vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky.


Comments