Podpora a prevence

Projekt ukončen.V dubnu 2012 jsme ukončili velmi úspěšný projekt hrazený z EU Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - "Podpora a prevence"


Popis projektu

Zdaleka ne všechny děti ve škole zvládají její běžné učební nároky bez problémů a zvýšeného úsilí. Vzhledem ke koncepci pedagogické práce na naší škole k nám často přichází právě ty, které díky svým specifickým potřebám prožívají většinou samé neúspěchy, frustrace a jsou naučeny „být bezmocnými“. Velmi často jsou základem této situace specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd.) a řečová vady. Podíl těchto dětí na celkovém počtu žáků nám v posledních letech neustále vzrůstal. Proto jsme si stanovili cíl – vytvořit funkční nadstandardní systém jejich podpory, jehož hlavním úkolem není pouze napravování napáchaných škod, ale hlavně předcházení vzniku negativních pocitů a prožitků ve vztahu ke školní docházce.

K vytvoření a udržení systému podpory jsme se rozhodli podat žádost o podporu z ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Náš projekt byl schválen a od 1. ledna 2010 a realizován byl do 30.4.2012.

Nejdůležitějšími prvky podpory bylo několikanásobné zvýšení počtu nápravných činností s cílovou skupinou žáků, kvantitativní i kvalitativní zlepšení komunikace s rodiči, plošná školení a kurzy pro všechny vyučující, tvorba výukových materiálů a zprovoznění naší již celkově páté interaktivní tabule v učebně pro nápravy.

Za finanční podpory z operačního programu  projekt probíhal až do dubna 2012. Po skončení máme mít vytvořenou strukturu a systém podpory, který zůstane funkční i v následujících letech.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.
Ċ
Jiří Kopárek,
27. 6. 2012 2:36
Ċ
Jiří Kopárek,
27. 6. 2012 2:36
Ċ
Jiří Kopárek,
27. 6. 2012 2:36
Ċ
Jiří Kopárek,
27. 6. 2012 2:36
Ċ
Jiří Kopárek,
27. 6. 2012 2:36
Comments