Čtenářské dovednosti

Projekt ukončen


EU peníze školám, OP VK, Oblast podpory 1.4, (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách)

"EU šablony"

Finanční prostředky v celkové výši 1 383 209, které postupně na realizaci projektu obdržíme, použijeme z největší části k rozvoji čtenářských dovedností u žáků. 

Hlavním nástrojem je možnost rozdělování všech tříd 2. – 9. ročníku na jednu hodinu Čj týdně s cílem větší individualizace výuky se zaměřením právě na čtenářské dovednosti. 

Méně prostředků bude využito ke tvorbě výukových materiálů napříč vzdělávacími obory. 

Část financí je zaměřena na podporu pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání.


Cíle projektu

  • Zlepšení podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 
  • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v různých vzdělávacích oblastech 
  • Tvorba zásobníku vzdělávacích materiálů především v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a dále v oblasti  ICT 
 Na základě výsledků testování žáků v různých ročnících a poznatků z vyučovací praxe se náš pedagogický tým shodl, že nejdůležitější dovedností pro celkově kvalitní vzdělávání je čtenářská a informační gramotnost. Proto jsme se rozhodli většinu úsilí a prostředků, které budeme vynakládat během realizace projektu v rámci oblasti podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, věnovat právě tomuto tématu. Nejvíce využijeme možností šablony I/1 - Individualizace výuky v rámci ČaIG a I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků. V podstatně nižší míře podpoříme vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech. Zvyšování kvality napříč vzdělávacími oblastmi podpoříme tvorbou vzdělávacích materiálů v rámci šablon I/2 a III/2.
Comments