Projekty - Školní a EU

Školní a předmětové projekty


Matematické oříšky

        Od letošního října se rozběhla soutěž Matematické oříšky. Je určená pro žáky 3. až 6. ročníků, bude probíhat každý měsíc ve dvou kategoriích: 3. - 4. třída a 5. – 6. třída. Deset nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie bude vždy na konci měsíce zveřejněno na webových stránkách.

    V soutěži si žáci vyzkouší řešení netradičních úloh, které se objevují v mezinárodních matematických soutěžích, jako je např. Klokánek, Pythagoriáda nebo často ve SCIO testech, kterých se naši žáci pravidelně účastní. Věříme, že tyto úlohy přispějí k rozvoji logického myšlení a k rozvoji matematických představ. Netradiční typy úloh dávají prostor i žákům, kteří jsou v „tradiční“ matematice neúspěšní a poskytují žákovi zpětnou vazbu, neboť má možnost nezávislého ověření, zda a na jaké úrovni je schopen aplikovat své poznatky.


 Projekty v oblasti EV :

Od roku 2010 je škola zapojena do školního recyklačního projektu Recyklohraní pořádaného pod záštitou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy. V rámci projektu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Od roku 2011 je škola zapojena do projektu Ekopolis. Cílem této deskové hry ,která je určena žákům 2.stupně základních škol je přivést hráče (děti) k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území. Vzhledem ke svému zaměření napomáhá hra realizovat na škole průřezové témata v oblasti Environmentální výchovy , Člověk a příroda , Člověk a společnost a Výchova k občanství.

Pravidelně jednou za 2 roky pořádáme týdenní ekologicko-přírodopisný pobyt v ekocentra Chaloupky na Vysočině. Profesionálně připravené výukové programy prohloubí znalosti žáků v mnoha přírodovědných oblastech.

V roce 2010 se začínal na škole rozvíjet projekt ,,Zvíře ve škole“. Cílem tohoto projektu je zaujmout žáky při výuce chováním  a následnou péčí o domácí  mazlíčky . Od září 2012 již máme k dispozici samostatnou místnost, kde probíhá též výuka Zookroužku. V současné době chováme v Zookoutku  11 zvířátek (agama vousatá, chameleon jemenský, morče domácí, leguán zelený,  džungarský  a syrský křeček, andulka vlnkovaná, osmák degu, pískomil mongolský, kardinál červený, gekončík noční).EU Projekty

Aktuálně realizované projekty: