Kontakty‎ > ‎

Učitelé


Bačová Michaela, Mgr.

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • tělesná výchova
Kontakt:

Čapková Marcela, Mgr.

Třídnictví:
 •   VII.A
Předměty:
 • český jazyk
 • anglický jazyk
 • reedukace                  
 • výchovný poradce
Kontakt: 
Ehlichová Ivana, Mgr.
Třídnictví: 
 • I.tř
Předměty:

Kontakt:
 • E-mail: ehlichova@skoladvory.cz

Hlotanová Barbora, Mgr.

Třídnictví:  
 • VIII.B
Předměty:
 • anglický jazyk
Kontakt: 
 
Holub Radek, Mgr.

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • hudební výchova
Kontakt: 

Janouchová Věra, Bc.

Třídnictví: 
 • VI.B
Předměty:
 • anglický jazyk
 • hudební výchova
Kontakt:

Jaščurová Mária, Mgr.

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • matematika:
 • informatika:
 • výtvarná výchova
Kontakt:

 Kopárek Jiří, Mgr. et Mgr. 

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • matematika
 • ředitel školy                       
Kontakt:
 
Landsfeldová Jana, Bc.

Třídnictví:
 • III.tř.
Předměty:
 • hudební výchova
Kontakt:
 
Machartová Veronika, Mgr.

Třídnictví:
 • VI.A
Předměty:
 • tělesná výchova
Kontakt:

Matějková Eva, Mgr.

Třídnictví:
 •  V.A
Předměty:
 • praktické činnosti
Kontakt:

Mesnerová Helena, Mgr.

Třídnictví:
 • IX.A
Předměty:
 • matematika
 • fyzika
Kontakt:
Míšková Markéta, Mgr.
Třídnictví:

Předměty:
 • přírodopis
 • pracovní činnosti
 • zeměpis

Kontakt
 • E-mail - miskova@skoladvory.cz

Neč Petr, Mgr.

Třídnictví:
 • VII.B
Předměty:
 • český jazyk
 • dějepis 
Kontakt: 

Preňková Leona, Mgr.
 
Třídnictví:
 • V.B
Předměty:
 • anglický jazyk
Kontakt:

Peroutková Radka

Třídnictví:
 •  0.
Předměty:
                               
Kontakt:

Randová Dagmar, Mgr.  

Třídnictví:
 • IV.B
Předměty:
 • tělesná výchova
Kontakt:
 
Svobodová Petra, Mgr.

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • matematika
 • zástupkyně ředitele                
Kontakt:
 
 Uttl Libor, Mgr.

Třídnictví:
 • žádná třída
Předměty:
 • chemie
 • fyzika
                         
 • přírodopis
Kontakt:

Uttlová Eva, Mgr.

Třídnictví:
 • II. tř.
Předměty:
                                                        
Kontakt:
 
Velínská Miriam, Mgr.

Třídnictví:
 • IX.B
Předměty:
 • český jazyk
 • občanská výchova
 • německý jazyk 
Kontakt:

Vlnatá Daniela, Mgr.

Třídnictví:
 • VIII.A
Předměty:
 • český jazyk
 • občanská výchova
 • výchova ke zdraví
Kontakt:

Vymazalová Barbora, Mgr.

Třídnictví:

Předměty:

Kontakt:

Wolf Pavel, Mgr.

Třídnictví:
 • VIII.C
Předměty:
 • zeměpis
 • informatika
 • fyzika
 • reedukace
Kontakt:
 
 Zemanová Bedřiška, Mgr.

Třídnictví:

Předměty:
                           
Kontakt:

Comments