Kontakty‎ > ‎

Učitelé


 • Achaladze Eliška, MgA.
            Třídnictví: VI.A
                         anglický jazyk: I. tř., V.B, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B
                                                
            Kontakt: achaladze@skoladvory.cz


 • Čapková Marcela, Mgr.
             Třídnictví:  IX.B
                          český jazyk: IX.B
                          anglický jazyk: IX.B
                          reedukace: VI.C, VII.A
                          výchova ke zdraví: IX.B, IX.C                       
                          výchovný poradce
                           
            Kontakt: capkova@skoladvory.cz


 • Hanakovič David, Mgr.
            Třídnictví:  VI.B
                             tělesná výchova: III.B, IV.A, V.A, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B,
                                                           IX.B, IX.C
                             výchova ke zdraví: VI.A, VI.B, VI.C
                             občanská výchova: VI.B

            Kontakt: hanakovic@skoladvory.cz
 

 • Janouchová Věra
            Třídnictví:  IV.A
                           anglický jazyk: I., IV.B
                               
            Kontakt: janouchova@skoladvory.cz

 
 • Kollarov Jiří, Mgr.                                  
            Třídnictví:   VIII.B
                           přírodopis: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.B, IX.C                          
                       
hudební výchova: V.B, 
VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.B, IX.C
                       metodik EVVO
                          
            Kontakt: kollarov@skoladvory.cz
 
 
 • Komendová Jiřina, Mgr.
             Třídnictví: ---
                         český jazyk pro cizince: VII.A, IX.C
                         český jazyk + : IX.C
                         předmět speciálně pedagogické péče: VI.A, VI.B
                                                            
            Kontakt: komendova@skoladvory.cz • Kopárek Jiří, Mgr. et Mgr. 
            Třídnictví:  ---
                             matematika: VI.B, VII.B,
                        ředitel školy                       

            Kontakt: koparek@skoladvory.cz
 

 • Kreysová Lucie, Mgr.
            Třídnictví:  III.A
                        výtvarná výchova: VI.B, VII.A, VIII.B

            Kontakt: kreysova@skoladvory.cz • Landsfeldová Jana, Bc.
            Třídnictví:  I.tř.
                        hudební výchova: II.tř., III.A, III.B, IV.B, 
                        předmět speciálně pedagogické péče: V.A, V.B      

            Kontakt: landsfeldova@skoladvory.cz
 

 • Machartová Veronika, Mgr.
            Třídnictví: V.A
                         tělesná výchova: VI.A, VI.B
                         praktické činnosti: I.tř.
                                                
           Kontakt: machartova@skoladvory.cz • Mesnerová Helena, Mgr.
            Třídnictví:  VII.A
                          matematika: 
VI.A, VI.C, 
VII.A, VIII.B¨
                          matematicko fyzikální praktika: VI.B  
                          
            Kontakt: mesnerova@skoladvory.cz
 

 • Neč Petr, Mgr.
            Třídnictví:  IX.C
                          český jazyk: VII.A, VIII.A, IX.C
                          dějepis: VI.B, VII.B, VIII.B, IX.C        
                          
            Kontakt: nec@skoladvory.cz


 • Preňková Leona, Mgr.
            Třídnictví:  III.B
                             anglický jazyk: II.tř., III.A

            Kontakt: prenkova@skoladvory.cz


 • Peroutková Radka
             Třídnictví0.
                                praktické činnosti: II.tř., III.A
 
             Kontakt:  nedvedova@skoladvory.cz


 • Raidlová Olga, Mgr.  
            Třídnictví: ---
                           matematika:  VIII.A, IX.B, IX.C
                           fyzika: VI.B, VIII.A, VIII.B
                           informatika: V.A
  
             Kontakt: raidlova@skoladvory.cz
 

 • Schützeová Radka, Mgr.
              Třídnictví:  II.tř.
                           tělesná výchova: VII.A, VII.B

             Kontakt: schutzeova@skoladvory.cz
 
 
 • Svobodová Petra, Mgr.
              Třídnictví:  ---
                          matematika: III.B, IV.A
                          zástupkyně ředitele                

             Kontakt: svobodova@skoladvory.cz
 
 
 • Uttl Libor, Mgr.
            Třídnictví:  ---
                          chemie: VIII.A, VIII.B, IX.B, 
IX,C
                          fyzika: 
VI.A, VI.C, VII.A, VII.B, IX.B, IX.C
                          dějepis: IX.B                         
                          přírodopis: VI.C

             Kontakt: uttl@skoladvory.cz


 • Uttlová Eva, Mgr.
              Třídnictví:  V.B
                           tělesná výchova: III.A
                                                        
             Kontakt: uttlova@skoladvory.cz
 

 • Velínská  Miriam Mgr.
            Třídnictví:  VII.B
                           český jazyk: VI.C, VII.B
                           občanská výchova: 
VII.B, IX.B, IX.C
                           německý jazyk: VII.A, VII.B, VIII.B, IX.C

             Kontakt: velinska@skoladvory.cz


 • Vlnatá Daniela, Mgr.
            Třídnictví:  ---
                           český jazyk: VI.A, VI.B, VIII.B
                           občanská výchova: 
VI.A, VI.C, VII.A, VIII.B
                           výchova ke zdraví: VIII.A, VIII.B
                           reedukace: VIII.A  

             Kontakt: vlnata@skoladvory.cz


 
 • Vymazalová Barbora, Mgr.
              Třídnictví:  VIII.A
                           výtvarná výchova: VI.A, VI.C, VII.B, VIII.A, IX.B, IX.C
                           dějepis: VI.A, VI.C, VII.A, VIII.A
                           občanská výchova: VIII.A,
                           praktické činnosti: VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.B, IX.C
            
             Kontakt: vymazalova@skoladvory.cz


 • Wolf Pavel, Mgr.
              Třídnictví:  VI.C
                          zeměpis: VI.A, VI.C, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.B, IX.C
                          informatika: V.B, VI.A, VI.B, VI.C, VII.B
                          předmět speciálně pedagogické péče: III.A, III.B, IV.A, IV.B 

             Kontakt: wolf@skoladvory.cz
 
 
 • Záhrobská Alena, Mgr.
            Třídnictví:  ---
                          anglický jazyk: V.A, VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.C
                          zeměpis: VI.B        
                          
            Kontakt: zahrobska@skoladvory.cz • Zemanová Bedřiška, Mgr.
              Třídnictví:  IV.B
                           reedukace: VI.A
                           praktické činnosti: IV.A
                           předmět speciálně pedagogické péče: II.tř. III.A  

             Kontakt: zemanova@skoladvory.cz

Comments