Jídelna‎ > ‎

Provoz, Kontakt

Provoz školní jídelny                        

Vedoucí školní jídelny: Květa Molčanová 

tel. 720 103 932
molcanova@skoladvory.czVážení rodiče, vážení strávníci,                                                                                           
                                                                                                                 
přečtěte si prosím, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny, která
je řízena pomocí počítače.

Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží
v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo je ke stažení na webových stránkách školy mezi Dokumenty.
Na ni, kromě základních osobních údajů, vyplní závazné dny v týdnu, ve kterých bude chodit
pravidelně na obědy. Kromě denního stravování existuje možnost stravování jen v určité dny
v týdnu.

Při nástupu do školní jídelny musí každý strávník složit jistinu, a to:

věková skupina žáků
6 – 10 let .… 660,00 Kč

věková skupina žáků
11 – 16 let .… 690,00 Kč
(věkové skupiny žáků - dle data narození, viz Vyhláška 107/2005 Sb.)

Cena jednoho oběda 1. věkové skupiny … 22,00 Kč

Cena jednoho oběda 2. věkové skupiny … 23,00 Kč

Další platby se uskuteční vždy po ukončení měsíce a to za projedené obědy.
Při nezaplacení stravného (den splatnosti) bude strávník odhlášen až do doby zaplacení.
Z jistiny zůstává vždy do dalšího měsíce přibližně 7 předplacených obědů.
Zůstatek z jistiny je vyúčtován vždy po ukončení stravování v červnu příslušného školního roku a odeslán na bankovní účet zákonného zástupce žáka.

III.
Placení stravného

a/ inkasním příkazem (doporučujeme) z bankovního účtu plátce vždy k 10. dni v měsíci
b/ převodem z účtu každý měsíc
c/ v hotovosti, po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny do 10. dne v měsíci


IV.
V případě nemoci či jiné absence je možné odhlásit oběd do 8.00 hodin osobně, písemně, telefonicky nebo textovou zprávou na telefonním čísle 720 103 932 nebo emailem na molcanova@skoladvory.cz.

Oběd při nemoci strávníka lze odnést pouze první den. Odnesené jídlo bude odneseno
v čistém jídlonosiči a odpovědnost za odebraný oběd přebírá odnášející.
ĉ
Jiří Kopárek,
24. 8. 2015 1:38
Comments