Hlavní stránka‎ > ‎

Dotazy k Bakalářům

DÚ - ve sloupci při otevření elektronické žákovské knížky je jich velké množství, z nich většina jich "neplatí" díky jejich stáří. Vyučující má (nebo mohl by mít, nevím, jak máte systém nastavený) možnost staré úkoly odznačit - a to více způsoby: buď jej celkově označí jako "prošlý" a všem žákům přestane být viditelný nebo označí ty žáky, kteří DÚ odezvdali a úkol zůstane svítit jen těm, kteří jej nedodali. Pokud je ve Vašich silách podobnou změnu zavést, myslím, že by to evidenci DÚ pro děti i rodiče zpřehlednilo a třeba i zefektivnilo (několik málo barevně odlišených úkolů rodiče spíše zaznamenají než dlouhatánský sloupec) 

 - učitelé mají možnost úkoly "odškrtnout" jako již nerelevantní. Budeme v tomto na ně apelovat, aby to důsledně plnili. 
    Doporučuji také v  Nástroje - Nastavení - Okno "Další volby" záložka Domácí úkoly ....zaškrtnout možnost Úkoly řadit podle data zadání  - sloupec bude začínat těmi nejaktuálnějšími.


zprávy - Komens - je možné komunikovat s učiteli přes tyto zprávy v EŽK? přečtou si je? odepíší nám?

Celoškolní přístup ke službě Komens jsme zatím nestanovili. Jednotliví učitelé mají zaběhlé své způsoby komunikace s rodiči a v komunikaci přes Bakaláře nám stále vznikají problémy. Např. se  potýkáme s nastavením notifikačních emailů, komu se co zobrazuje, atd.
Sjednocující pravidla pro využití Komens stanovíme učitelům, až se nám podaří vše správně nastavit a vychytat mouchy.

Zatím doporučuji používat pracovní emaily učitelů - vždy ve tvaru  "příjmení"@skoladvory.cz ......např. koparek@skoladvory.cz  a domluvit si komunikaci s konkrétním učitelem. Někteří k tomu Bakaláře již používají.

známky - bylo by prosím možné nějak "vypilovat" jejich zobrazování? například rozlišit váhu známek i opticky jejich velikostí a uvést u předmětu vážený průměr?

3) Ke klasifikaci - zobrazení známek moc ovlivnit nemůžeme, ale z vlastní zkušenosti rodiče vím, že si mohu nastavit různá zobrazení. Po najetí do klasifikace - Průběžná klasifikace ...se zobrazí známky různých předmětů včetně váhy. Na zobrazení jednotlivých předmětů je třeba v pravé horní části nemít zaškrtnuto "Detail". Ve stejné části obrazovky lze rozbalit nabídku "zobrazit" a následně "seřadit". Já tam mám nastaveno "podle data" a známky vidím, stejně jako u úkolů, od těch nejaktuálnějších. Lze samozřejmě "vlézt" do jednotlivých předmětů.
U tohoto bodu je třeba se tím trochu "proklikat" a najít si nastavení, které Vám vyhovuje.

Vím, že jsem neodpověděl kompletně, ale plné využití Bakalářů je pro nás také nové. V každém případě děkuji za dotaz a určitě se neváhejte ptát znovu. 
Comments