Družina‎ > ‎

Režim dne

ŠD je v provozu od pondělí do pátku v době od 6:00 do 7:40 hodin (příchod do ŠD do 7:25 hod.), dále pak do 11:40 do 16:30 hodin. O ranní službu se dělí 3 vychovatelky:

 • po, st, pá – vychovatelka Eva Cabajová

 • út – vychovatelka Soňa Kašparová, DiS.

 • čt – vychovatelka Jana Štěpková


Všechny vychovatelky provádí odpočinkovou činnost, zájmovou a rekreační činnost, věnují se také přípravě na vyučování. Jsou k dispozici škole při suplování na prvním stupni ZŠ, spolupracují

s třídními učitelkami a ostatními učiteli, případně s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Účastní se práce v metodickém sdružení.


Režim dne – přímá výchovná práce s dětmi

 • odpočinková činnost – po obědě, pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování formou vyprávění, společnou četbou, neformální besedy, poslech, stolní hry, komunikativní hry

 • zájmová činnost – rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, duševní obzor vědomostí a dovedností, jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. Ve výtvarné činnosti znázorňování dětského dojmu a představ. V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem (skládání, vystřihování, obkreslování).

 • rekreační a tělovýchovná činnost – má charakter vydatné pohybové aktivity, která je konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Zařazujeme vlastivědné vycházky s tématikou orientace v přírodě a v terénu. Překonávání přírodních překážek, pozorování zvěře. Celoročně zařazujeme zdravotní cviky, tělovýchovné chvilky, řízené stolní hry, hry soutěživého sportovního charakteru.

 • sebevzdělávací činnost – příprava na vyučování klasickou formou, ale také formou didaktických her, soutěží, kvízů. Četba a prohlížení dětských časopisů, besedy nad knihou.

  V omezené míře sledování videa, využití interaktivní tabule. Úzká spolupráce s třídními učiteli.

 • společensko prospěšná činnost – snažíme se vést děti k pěkným mezilidským vztahům,

  k běžné denní péči o čistotu svoji i svého okolí. Pečovat o květiny a čistotu i estetickou úpravu svého oddělení. Pozornost je třeba věnovat výchově k dopravní kázni, k bezpečnosti při silničním provozu.

Comments