Družina‎ > ‎

Provozní řád

Ranní družina        

06.00 – 07.40 hod. (příchod do 07:25 hod.)

Odpolední družina  

11.40 – 16.30 hod.

O ranní službu se dělí 3 vychovatelky:

  • po, st, pá – vych. Eva Cabajová

  • út – vych. Soňa Kašparová, DiS.

  • čt – vych. Jana Štěpková

Odchod žáka ze ŠD se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce.

Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, než je v přihlášce uvedeno, učiní tak písemnou formou

(včetně data a podpisu rodičů).

Žáka nelze uvolnit na základě telefonického oznámení vychovatelce.

Hlavní zaměstnání – odpočinková, zájmová a rekreační činnost probíhá po obědě do 15. hodiny. V průběhu této doby není vhodné vyzvedávat děti ze ŠD. Je tedy nutné si vyzvednout žáka nejpozději do 13:15 hod. nebo pak po 15. hodině.


Poplatek za školní družinu 150,- Kč je splatný vždy do 15. daného měsíce.


Oddělení školní družiny:

I. oddělení žáci 0. třídy vychovatelka Jana Štěpková

II. oddělení žáci 1. třídy vychovatelka Diana Pažitková

III. oddělení žáci 2. A,B vychovatelka Denisa Šedivá

IV. oddělení žáci 3.A,B vychovatelka Soňa Kašparová, DiS.

V. oddělení žáci 4., 5.A, 5.B vychovatelka Eva Cabajová


Rozmístění oddělení ŠD:

I. oddělení - ve vile

II. oddělení – ve třídě 1.A

III. oddělení - ve třídě 2.A

IV. oddělení - ve ŠD, č. dveří 2

V. oddělení – ve ŠD, č. Dveří 3

Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Cabajová


Comments