Čtenářská liga

„Rozum se zesiluje a zeslabuje čtením právě tak

 jako tělo čerstvým nebo hnijícím vzduchem.“

John Ruskin

       

Se zahájením nového školního roku 2019/2020 odstartovala i letos žáky milovaná a nenáviděná zároveň čtenářská liga, v níž by měl každý žák prokázat svoje komplexní jazykové dovednosti v souvislosti s textem. Porozumění textu, orientace v něm a vyhledávání informací a jejich následné využití jsou nezbytnou kompetencí, kterou je nutné stále zdokonalovat.

 Od října do května proběhne každý měsíc jedno kolo, celkem tedy osm kol, a v červnu pak kolo finálové. Žáci mají vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. Plní zadané úkoly, čím prokazují své čtenářské dovednosti. 

V kategorii za I. stupeň mohou žáci v každém kole získat vždy max. 20 bodů, žáci II. stupně pak max. 40 bodů.  Součet získaných bodů z jednotlivých kol určí čtyři postupující do finálového kola. Celkový součet získaných bodů ze všech kol ligy pak rozhodne o zlatém, stříbrném a bronzovém umístění za každou z pěti kategorií. 

Úspěšní žáci pak budou vyhlášeni a odměněni v rámci zahradní slavnosti na konci roku.

Autorem projektu, organizátorem, ale i tvůrcem úkolů pro jednotlivá kola byl v minulosti pan učitel Pavel Valenz. Ten nás již bohužel navždy opustil. 

Štafetu po něm převzala paní učitelka Daniela Vlnatá.

Přejeme hodně pozornosti, soustředěnosti a zdařilých odpovědí v dalších kolech.

Výsledky jednotlivých kol ročníku 2019/20, průběžné celkové pořadí a zadání prací pro vyzkoušení naleznete:    
             
       2. - 3. ročník            4. - 5. ročník            6. - 7. ročník           8. - 9. ročník