Aktuality‎ > ‎

Baroko v terénu

přidáno: 6. 11. 2019 4:30, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 6. 11. 2019 4:32 ]
V rámci výuky dějepisu se naši osmáci vydali po stopách nejvýznamnějších barokních památek v centru Karlových Varů. 
První zastavení se konalo u sloupu Nejsvětější trojice, který byl postaven na počátku 18. století coby poděkování Bohu za to, že ušetřil město morové rány, která tehdy řádila v kraji. 
Poté následoval přesun do svatostánku sv. Máří Magdalény věhlasného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, kde žáky přivítal pan děkan Miroslav Chlupsa. Ten nejprve u vchodu poukázal na probíhající archeologické práce, jež odhalily mimo jiné také základy původního středověkého kostela, a poté již uvnitř chrámu všechny přítomné seznámil s jeho historií a všemi jeho uměleckými díly. Velice zajímavá byla taká návštěva chrámové krypty s uloženými ostatky několika měšťanů. Ti byli původně pohřbeni na přilehlém středověkém pohřebišti, které vzalo za své v 18. století nařízením císaře Josefa II.Comments