Aktuality


Nejsnazší cesta a využití Bakalářů

přidáno: 8. 9. 2020 7:02, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 14. 9. 2020 7:36 ]

Nejsnazší cesta a využití Bakalářů


Nejpohodlnější využívání Bakalářů přináší Mobilní aplikace

Je ke stažení na Google Play a na App Store. 

Pokud má rodič nové přihlašovací údaje nebo je má někde zapsané, je nejsnazší cesta odinstalovat starou aplikaci a stáhnout a instalovat novou.

Postup

1.Najít aplikaci  na Google Play či na App Store a instalovat.


 2. Pokud není v mobilu stará verze - přeskočit.


3. Do políčka hledání psát karlov.... a vybrat Karlovy Vary 6    a kliknou na naší školu.
                                        

4. Vyplnit "Název profilu"rodičem zvolený  - nejčastěji jméno dítěte. Pak uživatelské jméno a heslo. Uložit.....

5. A jste tam ....... Komens znamenají zprávy, ale najdete zde mnoho jinéhoDruhá cesta do Bakalářů.

Webové rozhraní

Je přístupné přímo z úvodní stránky školního webu www.skoladvory.cz.Po zadání uživatelského jména a hesla lze vstoupit.


Níže uvádíme nejčastější důvody, proč někomu Bakaláři nefungují. To však neznamená, že by se na nás rodiče nemohli obracet, když i nadále budou mít problémy s přihlášením. 
Mohou kontaktovat třídní učitele a určitě vše zvládneme.

Nejčastější chyby uživatelů:
  • Ztráta přihlašovacích údajů - (jak Web tak i Mobil) - rodiče si téměř vždy zvolí, aby si prohlížeč či mobilní aplikace zapamatovaly přihlašovací údaje a nikam jinam si je již neuloží ; nejčastěji s nějakou přeinstalací v PC či v mobilu dojde v prohlížeči či aplikaci k odstranění uložených hesel a nás pak atakují s tím, že "to nefunguje"!!! - Prosím, uschovejte si přihlašovací údaje, zálohujte.
  • Zastaralý operační systém v mobilu - mobilní aplikace má na operační systém minimální požadavky a je třeba, aby je mobil, na kterém má aplikace běžet, splňoval.
  • Uživatel neaktualizuje mobilní aplikaci - nějakou dobu to nevadí, ale dříve či později.... viz. níže.
  • Záměna znaků v hesle - je třeba dávat pozor při zadávání hesla - zvláště nula a písmeno O dělají obtíže.

Může se stát....

Systém Bakalářů musíme průběžně aktualizovat. Aktualizace se týkají i webové aplikace. Může se stát, že má uživatel velmi starý operační systém i verzi mobilní aplikace Bakalářů. Když my pak provedeme aktualizaci, může se stát, že opravdu nemusí spojení fungovat. Většinou pak stačí mobilní aplikaci odinstalovat, stáhnout aktuální verzi a opět se přihlásit.

Pokud problémy přetrvávají, určitě se přijďte poradit.

J. Kopárek

Informace k provozu a organizaci výuky v 1. pololetí školního roku 2020/21

přidáno: 31. 8. 2020 8:13, autor: Jiří Kopárek

Školní rok zahájíme standardně se snahou co nejdéle udržet chod školy s klasickou docházkou. Pokyny a doporučení ministerstva školství nám samozřejmě organizaci pozmění a trochu omezí, ale samotná výuka bude probíhat v nezměněné podobě.

Čím déle se nám společně podaří udržet školu otevřenou (bez karantény a s prezenční výukou) tím lépe. A to především pro děti. K tomu mají přispět následující opatření a společná zodpovědnost.


Škola – pedagogové

·         Po příchodu do školy si žáci pečlivě umyjí, případně vydezinfikují ruce.

·         Pohyb ve společných prostorách (chodby) nebude zakázán, ale povedeme žáky pouze k jeho nutnému minimu.

·         Třídy budou často a intenzivně větrány. Je třeba, aby s tím rodiče při oblékání dětí počítali.

·    Naší snahou bude omezit promíchávání dětí 1. a 2. stupně školy, a pokud to půjde, tak i mezi třídami. To v praxi znamená:

o   Žáci nebudou přecházet do odborných učeben, budou v maximální míře ve svých kmenových třídách.

o   Letos budou fungovat pouze kroužky doučovací, lego robotika, novináři a případně ty, v nichž jsou zapojeni žáci pouze jedné třídy.

o   Ve školní jídelně se budeme snažit prostorově oddělovat žáky z různých tříd.

o   V ranní družině bude otevřeno jedno oddělení navíc.

o   Žáci z 0. třídy budou chodit zadním vchodem.

·    Na minimum bude omezen přístup třetích osob do školy. To znamená, že i rodiče budou do školy přicházet pouze v nejnutnějších případech. Budeme se přednostně snažit o elektronickou komunikaci.

·         V dohledné době nebudeme plánovat hromadné a jiné rizikové akce.


·         Roušky – zatím nejsou nutné, ale možné.


Rodiče prosíme, aby:

·         Se se školou spolupodíleli na dodržování výše uvedených pravidel a opatření.

Např. pohyb po chodbách pouze v nezbytných případech.

·         Neposílali děti s příznaky infekčních onemocnění do školy.

·         Rychle reagovali na situaci, pokud by bylo nutné odvést dítě s podezřelými příznaky ze školy.

·    O ochotu k aktivní, ale účelné komunikaci s vyučujícími, a to hlavně při absencích. To znamená i vstřícný přístup k elektronické komunikaci.

·         Byli připraveni na eventuální možnost výuky na dálku. (hlavně zajištění internetového připojení)

  

Jsme přesvědčeni, že my, žáci, pedagogové a rodiče, společně zvládneme vše, co nám tento rok přinese. 

V tomto názoru nás utvrzuje skutečnost, že naprostá většina zúčastněných se velmi dobře a aktivně přizpůsobila situaci na jaře a výborně fungovala.

Do nového školního roku si tedy společně popřejeme trpělivost a především zdraví.

 

                                                                                                                                           vedení školy

Organizace nového školního roku a prázdnin

přidáno: 27. 8. 2020 2:59, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 27. 8. 2020 3:00 ]

Informace k organizaci školního roku 2020/21 najdete ZDE.

Kulturní léto v K. Varech

přidáno: 18. 6. 2020 2:22, autor: Jiří Kopárek


Příměstské tábory K. Vary

přidáno: 18. 6. 2020 2:08, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 18. 6. 2020 2:09 ]

Milí přátelé,

 

lázeňské lesy pořádají v průběhu července a srpna šest turnusů příměstských táborů. Náplní bude lesní pedagogika, seznámení s lesním provozem, návštěva zajímavých míst LLKV, rybaření na Odeři nebo lanové centrum.

Tábory jsou určeny pro děti ve věku 6-15 let. Kapacita každého běhu je omezena na 20 dětí. Běžná cena je 2400 Kč, pro děti zaměstnanců příspěvkových organizací města je nabízíme za sníženou cenu 1900 Kč.

Termíny táborů, bližší informace a přihlášky najdete na našich webových stránkách:

https://www.llkv.cz/lesni-pedagogika/primestsky-tabor-sv-linhart/

nebo můžete kontaktovat přímo mě.

 

Pokud budete chtít poslat své děti do příměstských táborů dle nabídky a uplatnit „slevu“, je nutné už v přihlášce napsat do poznámky MAGISTRÁT, aby cena byla ihned upravena.

 

Prosím o šíření informace mezi zaměstnance příspěvkových organizací.

Děkuji a těšíme se na léto!

 

Za LLKV

 

Ing. Martina Nentvichová, Ph.D.

Projektová manažerka

         LL_logo_c

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.

Na Vyhlídce 35

360 01 Karlovy Vary

E-mail: nentvichova@llkv.cz

Mobil: +420 737 960 761

Matematické oříšky - únor 2020

přidáno: 5. 3. 2020 11:40, autor: Pavel Wolf   [ aktualizováno 5. 3. 2020 11:42 ]Vyšly školní noviny!

přidáno: 28. 2. 2020 1:40, autor: Jiří Kopárek   [ Aktualizováno 28. 2. 2020 13:31 uživatelem Pavel Wolf ]

Před pár dny spatřilo světlo světa první číslo našeho Dvorského majáku. Najdete v něm informace o našich nových učebnách, fejeton na téma školních přestávek, anketu, rozhovor s panem učitelem Holubem, komiks a také úryvek z historické školní kroniky. 
V prodeji za lidovou cenu 5 Kč.

Sportovní klub Městské Policie Karlovy Vary oddíl Shorinji Kempo

přidáno: 27. 2. 2020 12:58, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 27. 2. 2020 12:59 ]

Vážení přátele,

Sportovní klub Městské Policie Karlovy Vary oddíl Shorinji Kempo, otevírá novou třídu pro výuku sebeobrany dětí.

Tréninky jsou zaměřené na sebeobranu dětí základních škol, kde se naučí přiměřeně reagovat na různé způsoby napadení. Důležitá je také prevence, jak se nedostat do situace ohrožující zdraví, život a majetek např. jak se mají děti pohybovat a  chovat při cestě do školy a ze školy, jak si mají  počínat když jsou sami doma a hrozí obtěžování cizí osobou za dveřmi apod.

Trénovat budeme jednou týdně každé úterý od 15:30 do 16:30  hodin na ZŠ Dukelských hrdinů.

Sebeobrana dětí základních škol začíná 3.3.2020

Přihlásit se můžete formou e –mailu, nebo na níže uvedeném čísle.

Bližší informace dostanete na

Mob: 606604651

Kurz je otevřen všem dětem základních škol od 8 let věku, budeme rádi když tento mail rozešlete dál za hranice MM K.Vary rodičům, kterým není lhostejné jak jejich děti tráví volný čas a kterým záleží na jejich bezpečí.

Krásný den,

předseda klubu

Miroslav Ponert

www.shorinjikempo.czBeseda s "rodilým mluvčím" - Aj

přidáno: 14. 2. 2020 6:05, autor: Jiří Kopárek

Koncem ledna a začátkem února jsme měli na naší škole vzácnou návštěvu. Zavítal k nám Sam Kirk, Američan žijící na Floridě a besedoval s žáky 2. stupně. 

Při první návštěvě vyprávěl o svém životě v Americe, vzpomínal také na zážitky z války ve Vietnamu a popisoval svou práci pro „US Marines“ (Námořní pěchotu Spojených států amerických). Během druhé besedy už zodpovídal dotazy žáků, anebo otázky sám pokládal. 

Žáci 6.třídy se do debaty zapojili naprosto přirozeně a kladli všemožné zvídavé otázky. Především chceme pochválit žáky: Karolína Zemanová, Kateřina Sasáková, Lukáš Matuška, David Šalamoun a Martina Dimitrovová.

8.třídy byly s dotazy překvapivě trochu zdrženlivější, ale přesto se našli tací, kteří se ptali a zde tedy chválíme: Dominik Banzet a Pavel Wolf. 

B. Hlotanová

Děkujeme za návštěvu a hlavně nezapomeneme, co nám Sam radil, jak zvládnout angličtinu: „Učte se slovíčka, slovíčka a zase slovíčka“. J

B. HlotanováMatematické oříšky - leden 2020

přidáno: 2. 2. 2020 7:33, autor: Pavel Wolf


1-10 of 405