Aktuálně


Zpráva z mimořádné SRPŠ

přidáno: 4. 4. 2017 6:23, autor: Jitka Vaňková

Dobrý den, ráda bych vám touto cestou sdělila informace z mimořádného setkání SRPŠ 7. března. Bylo nutné dovolit členy do školské rady - stali se jimi Martin Buk a Jana Hájková. Pan ředitel připomněl organizace výtvarné a fotografické soutěže ke 111 letům školy. V souvislosti s plesem, který se bude konat 19. května měl by být zahájen prodej lístk před třídní učitele (rodiče účinkujících dětí by měli vstupenky dostat automaticky). Prodej bude probíhat i přes MKZ. Dále bylo rozhodnuto, že ve výjimečných případech komplikované sociální situace rodičů bude SRPŠ přispívat cca 50-70% příspěvku na ozdravné či lyžařské pobyty - tyto příspěvky budou dány anonymně (ve vyúčtování nebude jménovitě uvedeno) a po konzultaci s třídním učitelem.

Protože v květnu opět proběhnou třídní schůzky a proběhne tedy i další setkání SRPŠ, chci vám nabídnout, pokud máte jakýkoliv podnět, nápad, návrh ke zlepšení chodu školy, otázku či jakoukoliv jinou připomínku, klidně mi napište na můj email renata.vas@post.cz. Osobně bych byla ráda, kdyby se škola zapojila do projektu Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/ a budu se ptát na fungování školního bufetu po vyhlášení tzv. "pamlskové vyhlášky".

Za 1. B Renata Vášová

Záznam bez nadpisu

přidáno: 18. 9. 2016 0:42, autor: Jitka Vaňková

Sběr papíru
Od 19.9. do 23.9. proběhne na naší škole sběr starého papíru.
Papír,prosím,zvažte a kg nahlaste tř. učitelce.

Fotografování prvňáčků
Dne 5.10. proběhne fotografování prvňáčků v lavicích.
Vybíráme 100 Kč. Sada obsahuje 1x foto 15x 20, 3 x foto 10x15.

Divadelní představení
Dne 10.10. v 10 hod. jdeme do divadla. První 2 hodiny se učíme dle rozvrhu.

Informace pro rodiče budoucího prvňáčka

přidáno: 12. 6. 2016 13:22, autor: Jitka Vaňková

Vážení rodiče,
určitě již Vaše dítě obdržel!o dopis pro prvňáčka. Pro Vás jsem vložila do dopisu lístek s důležitými
informacemi.
Seznam  pomůcek naleznete na webových stránkách školy www.skolabn.cz v sekci "ke stažení ".(pomůcky).
Společné přivítání prvňáčků proběhne 1.září 2016 v 8 h. na sále školy ve 2. patře.
První společná třídní schůzka se bude konat 5. září 2016 v 17 h. ve třídě 1. B.
Pokud byste se chtěli na něco zeptat, moje adresa: jitka.vankova@skolabn.cz
Přejí všem krásné léto.                                                                     Vaše budoucí třídní učitelka Jitka Vaňková

1-3 of 3