Egna Demokratiska Partier 82C

Klass 82C har arbetat med att ta fram egna partier. 
Istället för att arbeta med befintliga riksdagspartier kom det önskemål från många i klassen att få skapa egna partier. 
Vi har diskuterat demokratiska värden, mänskliga rättigheter, ideologier och riksdagspartier. 
Mänskliga rättigheter som 82C inte kan tänka sig att vara utan är: 
Rätt till liv 
Yttrandefrihet 
Rätt till utbildning 
Jämlikhet mellan kön

Eleverna har tränats i att se saker från olika perspektiv, uttrycka ståndpunkter och ta ställning i olika samhällsfrågor, se samband och konsekvenser. 

Gå gärna in och läs de olika partiprogram som skapats. 

Som människa känner jag stort hopp inför den värld som dessa kloka 14-åringar kommer vara med att skapa. Som lärare är det fantastiskt roligt och ett stort privilegium att få ta del av alla ide'er analyser  som dessa individer gjort när de skapat dessa partiprogram. Det som glädjer mig mest är den positiva människosyn och respekt för människors lika värde som eleverna ger uttryck för. 
/Sandra SO - lärare i 82C