Validering oktober 17

Validering oktober 17 Biljana Nilsson börjar 14/2 kl 12.30
Mona lägger ut schema 8/2 för schema i v 7, fördjupning

Lärare: 
Ingrid Lindeberg, tel 0709-615608
Mats Gustafsson, 
Rebecca Calmeyer, 
Margareth Treschow, 
Ewa Wollert
Biljana Nilsson


Välkomna till kompletterande studier.
OBS - Schemat är preliminärt och kan förändras- /IL

Schema