Validering oktober 17

Validering oktober 17

Lärare: 
Ingrid Lindeberg, tel 0709-615608
Mats Gustafsson, 
Rebecca Calmeyer, 
Margareth Treschow, 
Marianne Thomsen


OBS - Schemat är preliminärt och kan förändras- /IL


Från och med 12/1: endast ingång via Exercisgatan för oss./IL


Schema

Kopia av Schema VOVALIAPR 17